Opettajan etu on oppilaitoksen etu

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Riveriassa 112 päätoimista tuntiopettajaa siirtyi vuoden alussa lehtorin virkaan. Opettajat saivat turvaa ja oppilaitos lisäsi veto- ja pitovoimaansa.

Riverian hallitus päätti viime marraskuussa perustaa 74 uutta lehtorin virkaa. Lisäksi virkoja, joiden täyttämiseen työnantaja ei ollut aiemmin löytänyt perusteita, tarkasteltiin. Niistä 38 täytettiin ja 20 lakkautettiin.

Uunituore lehtori, kymmenisen vuotta ravintola- ja catering-alalla päätoimisena tuntiopettajana työskennellyt Tarja Piitulainen on tyytyväinen työnantajan päätökseen.

– Antaahan se varmuutta. Sosiaalisesta mediasta huomasi vuodenvaihteessa, että tosi moni oli korkannut kuohuviinin asian kunniaksi, Piitulainen sanoo.

Hän on oppinut luottamaan työnantajan avoimuuteen ja siihen, että tunteja riittää. Silti organisaatiossa on paljon opettajia, jotka ovat keskustelleet työnantajan kanssa virkaan pääsemisestä yli kymmenenkin vuotta.

 

Ratkaisu löytyi tavoitteellisen yhteistoiminnassa käydyn neuvottelun kautta, pääluottamusmies Toni Niemeläinen kertoo.

Keskustelut aloitettiin 2019. Edellisenä vuonna, aikuisopiston ja ammattiopiston yhdistyessä, päätettiin silloiset aikuisopettajat siirtää suoraan lehtoraatteihin.

– Samalla kirjattiin päätöspöytäkirjaan, että kaikkien opettajien ja viranhaltijoiden asemaa tarkastellaan, Niemeläinen sanoo.

Asian nostivat neuvottelupöydälle opettajayhdistykset ja pääluottamusmies.

Kenties tärkeimpänä tekijänä Niemeläinen pitää sitä, että tavoitteesta oltiin yhtä mieltä jo varhaisessa vaiheessa koulutuskuntayhtymän johtajan, rehtori Esa Karvisen kanssa.

 

Nyt Riveriassa on yhteensä 286 lehtoria ja 75 tuntiopettajaa. Henkilöstön näkökulmasta lehtorin viran takaamat 1 500 työtuntia tuovat turvaa tulevaisuuden suunnitteluun.

Työnantajalle kyseessä on työyhteisön veto- ja pitovoimaa lisäävä investointi, jolla halutaan varmistaa, että osaavaa opetushenkilöstöä riittää myös tulevaisuudessa.

– Kun hyviä opettajia saadaan, täytyy pitää huolta, että he jaksavat tehdä meillä töitä eivätkä siirry muualle, Niemeläinen toteaa.

Jatkossa viran perustamista tarkastellaan aina uusia henkilöitä palkattaessa.