Opettaja johtaa ”hoksaamista”

Reformi toi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman HOKSin ammatillisen koulutuksen arkeen. Sen laadinnassa korostuu opettajien pedagoginen asiantuntijuus, sanoo opetusneuvos Seija Rasku.

Kuka HOKSin tekee?

Lainsäädännössä vastuu siitä, että HOKS tulee tehtyä, on koulutuksen järjestäjällä. Sen laatimiseen osallistuu aina opettaja tai opinto-ohjaaja ja tarvittaessa muu koulutuksen järjestäjän edustaja. Mukana voi olla työpaikan edustaja silloin, kun osaamista hankitaan tai osoitetaan työpaikalla.

 

Milloin se on tehtävä?

HOKS tehdään koulutuksen aloittavalle opiskelijalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. HOKSia tulee päivittää, jos huomataan, että se ei enää tue opiskelijan osaamisen hankkimista tai suunnitelmat muutoin muuttuvat.

 

Paljonko HOKSin laatimiseen kuluu opettajan työaikaa?

Se riippuu opiskelijasta. Nopeinta HOKSin laatiminen on silloin, kun opiskelija tietää mitä haluaa, tai jos aiempaa osaamista ei ole. Sen sijaan aiemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen tai erityisen tuen muotojen määrittelyyn menee enemmän aikaa.

 

Mikä on opiskelijan tarpeiden ja oppilaitoksen linjausten suhde?

Lain keskiössä on opiskelija ja hänen osaamisensa kehittyminen. Koulutuksen järjestäjä voi tehdä linjauksia vaikkapa työpaikalla järjestettävän koulutuksen lisäämisestä, mutta tällaiset ylätason suunnitelmat eivät kuitenkaan voi määrittää yksittäisen opiskelijan opintopolkua. HOKS lähtee aina yksilöstä ja hänen tavoitteistaan ja edellytyksistään.

 

Onko HOKS siis opiskelijan toiveiden tynnyri?

Kyse ei ole siitä, että opiskelija tulee kauppaan ja shoppaa, mitä haluaa. Tässäkin mielessä HOKS on asiakirja, jossa opettajien pedagoginen asiantuntijuus korostuu.