OAJ: Yliopistosopimus ei ole tasapuolinen

OAJ vastusti yliopistojen uutta työehtosopimusta. Sopimus tuli kuitenkin voimaan kaikkien muiden siinä mukana olevien järjestöjen äänillä. Tunnelmat henkilöstön keskuudessa ovat kaksijakoiset: lievää tyytymättömyyttä yhdistettynä kokonaisuuden hyväksymiseen.

Äänimäärä ei riittänyt sopimuksen hylkäämiseen

Yliopistojen uusi työehtosopimus on tullut voimaan OAJ:n vastustuksesta huolimatta. OAJ olisi hylännyt neuvottelutuloksen, mutta sen äänimäärä ei riittänyt kumoamaan muiden jukolaisten järjestöjen yksimielistä hyväksyntää.

Uusi sopimus ei OAJ:n mielestä huomioi eri henkilöstöryhmiä tasapuolisesti. OAJ ei ole tyytyväinen myöskään palkankorotusten tasoon.

OAJ:n yliopistosopimuksen pääneuvottelija, erityisasiantuntija Hanna Tanskanen toteaa, että inflaatio syö nyt saadut palkankorotukset nopeasti. Yliopistojen henkilökunta on venynyt koronan takia poikkeuksellisen paljon, ja lisäksi yliopistojen rahoitustaso on saatu pysymään vakaana.

– Tämän olisi pitänyt näkyä myös yliopistojen ja harjoittelukoulujen henkilöstön työehdoissa ja palkankorotuksissa.

 

Perhevapaauudistuksen toteutus on epäreilu

Perhevapaisiin on tehty lakisääteinen uudistus, jolla tavoitellaan tasapuolista vanhemmuutta. Palkallisten perhevapaapäivien määrästä sovitaan työehtosopimuksella.

Yliopistosopimuksessa sovittiin 40 päivän raskausrahakauden palkallisuudesta sekä vanhempainvapaiden palkallisuudesta niin, että molemmilla vanhemmilla on oikeus palkkaan 32 ensimmäiseltä arkipäivältä.

Vaikka uudistus on edistyksellinen, se ei OAJ:n mielestä kohtele eri henkilöstöryhmiä tasapuolisesti. Opettaja on oikeutettu palkallisiin perhevapaisiin, jos työsuhde on kestänyt kolme kuukautta ennen raskaus- tai vanhempainvapaalle siirtymistä. Aikaisemmin tällaista ehtoa ei ole ollut.

Yliopistosopimuksessa peräti 70 prosenttia opetus- ja tutkimushenkilökunnasta on määräaikaisia. Yliopistoissa on myös paljon tuntiopettajia.

Myös lomarahaa koskeviin määräyksiin tuli heikennys. Kun työntekijä irtisanoutuu itse tai purkaa työsuhteensa koeajalla, kertyneestä lomarahasta maksetaan hänelle vain puolet. Heikennyksellä työnantaja rahoittaa perhevapaauudistusta.

Perhevapaa on hyvä asia, mutta se ostettiin aika kalliilla.

YLL:n tunnelmat kaksijakoiset

Yliopistojen opetusalan liiton puheenjohtajan Santeri Palviaisen ajatukset sopimuksesta ovat kaikesta huolimatta melko myönteiset.

– Olemme tyytyväisiä, että meillä on nyt sopimus, vaikka tasoltaan se jäikin vaatimattomaksi.

Ylliläiset ovat erityisen helpottuneita siitä, että kontaktiopetuksen tuntikatto säilyi. 1 612 tunnin kokonaistyöajasta enintään 394 tuntia voi olla niin sanottua kontaktiopetusta.

– Perhevapaa on hyvä asia, mutta se ostettiin aika kalliilla, kun tuli lomarahaleikkauksia. Palkankorotus on heikompi kuin valtiolla ja kirkolla. Lievää tyytymättömyyttä on, mutta aika monet varmasti pystyvät hyväksymään kokonaiskuvan.

 

Kesäkuussa kaikille 1,45 prosenttia lisää

Ensimmäisen vuoden palkankorotukset ovat yliopistojen sopimuksessa yhteensä 1,9 prosenttia. Kesäkuun alusta lukien voimaan tulee yleiskorotus, joka nostaa kaikkien palkkoja 1,45 prosenttia.

Joulukuusta alkaen maksetaan työnantajan päättämällä tavalla 0,45 prosentin suuruinen paikallinen erä.

Sopimus koskee yliopistojen ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstöä. Yliopistojen yleinen työehtosopimus koskee noin 34 000:ta palkansaajaa.

Sopimuksesta neuvottelevat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Sivistystyönantajat Sivista.

 

Takautuvasti voimaan huhtikuun alusta

Uusi työehtosopimus tulee voimaan takautuvasti huhtikuun alusta alkaen. Yliopistoja ja harjoittelukouluja koskeva neuvottelutulos syntyi 3.4.

Sopimus on voimassa 31.3.2024 asti ellei sitä irtisanota ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen.

Toisen vuoden palkankorotuksista sovitaan 31.12.2022 mennessä. Sen jälkeen sopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.3.2023, jos palkankorotuksista ei ole syntynyt sopua.

 

Lue lisää oaj.fi:stä: