Varhaiskasvatuslaki täsmentyi elokuussa – mitoituksilla kikkailu vaikeutuu

Säädökset varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksista täsmentyivät elokuussa. Kaikkia porsaanreikiä ei kuitenkaan ole vielä tukittu.

Varhaiskasvatuslaki täsmentyi elokuussa siten, että suhdeluvuista ei saa poiketa henkilöstön poissaloista johtuvista syistä. Tällaisia ovat muun muassa henkilöstön koulutukset, vuosilomat, lomautukset ja sairastumiset.

Aluehallintoviraston kesäkuussa julkaiseman selvityksen mukaan päiväkotien suhdelukuylitykset liittyvät enimmäkseen lasten hoitoaikojen äkillisiin ja yllättäviin muutoksiin sekä henkilöstön poissaoloihin.

Päiväkotien tilanne oli selvityksen mukaan hyvä, sillä ryhmäkoko ylittyi vain alle kahdessa prosentissa päivistä. Ongelma piileekin siinä, että suhdelukuja tarkastellaan päiväkotitasolla, ei ryhmätasolla.

Edelleen on lainmukaista, että yhdessä ryhmässä on riittävästi varhaiskasvatuksen työntekijöitä, mutta naapuriryhmästä puuttuu henkilöstöä. Tähän OAJ toivoo yhä lakimuutosta.

– Ei ole kestävä ratkaisu, että naapuriryhmästä tullaan aina auttamaan sitä ryhmää, jossa ei ole tarpeeksi henkilöstöä. Näin aina jossain ryhmässä on liian vähän henkilökuntaa, erityisasiantuntija Minttu Ilveskivi-Hentilä OAJ:stä sanoo.

Toinen OAJ:n ratkaisu nykyisten porsaanreikien tukkimiseksi olisi, että alle kolmevuotiaiden ryhmiin lapsia saisi sijoittaa enintään 12 ja kolme vuotta täyttäneiden ryhmään enintään 21.

 

Varhaiskasvatuksen järjestäjän pitää huolehtia, että sijaisia on riittävästi ja varajärjestelyt toimivat myös henkilöstön äkillisissä ja yllättävissä poissaolotilanteissa.

– Sijaisten ja varahenkilöiden metsästämistä ei saa kaataa päiväkodinjohtajien niskaan. Kunnissa on varmasti olemassa tilastotietoa siitä, millainen sijaistarve milloinkin on. Sen perusteella voidaan laskea, minkä verran vakituisia varahenkilöitä tarvitaan, Ilveskivi-Hentilä sanoo.

Varahenkilöitä pitäisi hänen mukaansa käyttää lähinnä äkillisiin poissaoloihin. Ennalta tiedettyihin poissaoloihin pitää hankkia sijainen.

Vaikka uusi lakimuutos Ilveskivi-Hentilän mielestä vain vähensi väärien suhdelukutulkintojen mahdollisuutta, on tämäkin jo askel parempaan.

 

Lue lisää oaj.fi: