JUKOn joukkue yhtenäistyy

Neuvottelujärjestö JUKOn jäsenyhdistykset valmistautuvat vastaisuudessa yhdessä mahdollisiin työtaisteiluihin. Toiminnanjohtaja Maria Löfgren odottaa vuoden kuluttua käytävistä työmarkkinaneuvotteluista vielä edellisiäkin vaikeampia.

Jukolaisten työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun saakka. Miksi JUKO teki päätöksen rivien tiivistämisestä jo nyt?

JUKOn sisäinen valmistelu seuraavalle neuvottelukierrokselle alkoi heti kevättalvella, kun nykyiset sopimukset saatiin solmittua. Arvelen, että meillä on keväällä 2020 edessä entistäkin vaikeampi neuvotteluasetelma.

Työmarkkinoiden tyyli on koventunut, ja työantajilla on pyrkimys entisestään heikentää työntekijöiden asemaa. Tiukan paikan tullen meillä on oltava mahdollisuus laittaa neuvotteluisssa kova kovaa vastaan.

 

Mitä yhteinen valmistautuminen tarkoittaa käytännössä?

JUKOn tavoitteita on ennenkin valmisteltu yhdessä. Työehtosopimusten hyväksymisessä meillä on pidetty kiinni periaatteesta ”kaikki on auki, kunnes kaikki on kiinni”. Nyt varmistamme tämän periaatteen pitävyyden käytännössä.

Kaikki sopimussektorimme sitoutuvat yhteisiin työtaisteluperiaatteisiin. Tämä tarkoittaa muun muassa työtaistelun kustannuksiin osallistumista sekä päätöksentekoprosessien ja aikataulujen koordinointia siten, että koneisto on toimintavalmiina tarvittaessa nopeasti.

 

Miksi uudenlainen valmistautuminen neuvotteluihin on tarpeen juuri nyt?

Työnantajien edustajista Elinkeinoelämän keskusliitto on päättänyt, ettei se enää tee keskitettyjä työmarkkinaratkaisuja. Edellisellä kierroksella työantajapuoli vaati kuitenkin tiukkaa palkkakuria.

Yliopistoneuvotteluissa työnantaja ei aluksi ollut valmis edes samaan palkankorotustasoon muiden työntekijäryhmien kanssa, mikä oli erittäin epäoikeudenmukaista. Tarvittiin yliopiston historian ensimmäinen lakko, jotta yliopistolaiset saivat samantasoiset korotukset kuin muutkin.

Yliopistolakko osoitti, että henkilöstö on valmis taistelemaan ja tekemään yhteistyötä yli liittorajojen. Kentän valmius puolustaa etujaan on suuri, koska mitta on tullut täyteen.

 

Mikä on yksittäisen jäsenen asema mahdollisissa työtaistelutoimissa?

Yhdessä valmistautuminen ei tarkoita, että kaikki jukolaiset osallistuisivat mahdollisiin työtaistelutoimiin. Mietimme tarkkaan, minkä jäsenryhmän on järkevää mennä lakkoon. Avainryhmät saavat työtaistelutoimillaan vaikuttavuutta ilman totaalilakkoakin.

JUKO neuvottelee työehdoista ja palkoista

  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee noin 200 000 julkisen alan asiantuntijan ja esimiehen työsuhteen ehdoista kunnan, valtion, yliopiston ja kirkon sopimusaloilla. JUKO on siis sopijana esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajien KVTESissä. OVTESin neuvottelee ja hyväksyy OAJ, ja sen JUKO vain vahvistaa. (HUOM: Kohta korjattu 14.12. klo 9.00)
  • Jukolaiset työntekijät huolehtivat muun muassa koulutuksesta, sosiaali- ja terveydenhuollosta, tutkimuksesta, kirjastosta, turvallisuudesta, valtionhallinnosta ja kulttuurista.
  • JUKOlla on 3 900 luottamusmiestä, joista kunnissa työskenteleviä OAJ:läisiä noin 1 350. OAJ:n jäseniä kunnissa edustavat luottamusmiehet ovat siis JUKOn luottamusmiehiä.