Jäsenmaksu laskee, palvelut säilyvät

Valtuusto päätti laskea OAJ:n nettojäsenmaksun 0,8 prosenttiin. OAJ:n talousjohtaja Heikki Nykänen kertoo, mitä jäsenmaksun alennus merkitsee jäsenelle sekä järjestön ja sen yhdistysten toiminnalle. Järjestön vahva talous takaa, että palvelut eivät heikkene.

Marraskuussa kokoontunut OAJ:n valtuusto päätti alentaa järjestön jäsenmaksua. Kuinka paljon maksu alenee?

Jäsenmaksu laskee ensi vuodesta alkaen. Vuoden 2022 jäsenmaksu on 0,8 prosenttia opettajan bruttopalkasta. Tänä vuonna maksu on ollut 0,95 prosenttia.

Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain valtuustossa. Nykytasolla jäsenmaksu on ollut vuodesta 1997.

 

Miksi jäsenmaksua alennettiin juuri nyt?

Jäsenmaksu halutaan pitää sellaisena, että palvelut pystytään tarjoamaan laadukkaasti ja opettajat haluavat tulevaisuudessakin olla OAJ:n jäseniä.

OAJ:n talous on vahvistunut. Siksi rahaa ei tarvitse kerätä nykyistä enempää esimerkiksi lakkokassaan.

Aiemmin kaikki järjestön toiminnasta aiheutuvat kulut pyrittiin kattamaan jäsenmaksutuloilla. Hyväksyessään vuoden 2022 talousarvion valtuusto päätti, että myös sijoitustoiminnan tuottoja voidaan käyttää varsinaiseen toimintaan.

 

Miten OAJ:n jäsenmaksu muodostuu?

Jäsen maksaa OAJ:n jäsenmaksun lisäksi alue- ja paikallisyhdistyksen jäsenmaksut sekä Opettajien työttömyyskassan jäsenmaksun. Näin muodostuu kokonaisjäsenmaksu tai bruttojäsenmaksu, joka on tänä vuonna keskimäärin 1,20 prosenttia jäsenen bruttotuloista. Ensi vuonna se laskee 1,05 prosenttiin.

Kokonaisjäsenmaksu vaihtelee hiukan yhdistyksittäin, sillä kukin yhdistys päättää vuosittain omasta jäsenmaksustaan.

 

Kuinka suuren osan järjestöt saavat kokonaisjäsenmaksusta?

Jäsen maksaa jäsenmaksuja keskimäärin 480 euroa vuodessa. Siitä järjestön keskus- tason osuus eli nettojäsenmaksu on noin 390 euroa.

Noin 90 euroa menee jäsenen oman alueen yhdistysten ja valtakunnallisen yhdistyksen jäsenmaksuihin, joilla yhdistykset esimerkiksi järjestävät koulutuksia oman alueensa opettajille.

 

Mitä jäsenetuja maksetaan keskustason osuudesta?

Suuremmasta potista eli keskustason osuudesta maksetaan esimerkiksi jäsenten vakuutukset ja Jukon jäsenmaksu. Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö Juko neuvottelee opettajien sopimuksia, ja jäsenmaksuillaan se pyörittää neuvottelutoimintaa.

 

Tarkoittaako jäsenmaksun pieneneminen, että jäsen saa yhdistyksiltä vähemmän palveluja kuin ennen?

Ei tarkoita. Valtakunnalliset yhdistykset ovat saaneet toimintansa järjestämiseen vuosittain jäsenmaksupalautetta eli tukimaksua 10,5 prosenttia jäsenmaksupotista, yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. Jäsenmaksun aletessa tukimaksua yhdistyksille korotettiin 12,5 prosenttiin.

Näin yhdistysten saama rahasumma pystytään pitämään entisellä tasolla ja varmistamaan, että esimerkiksi yhdistysten omien koulutusten järjestäminen onnistuu samalla tavalla kuin aiemmin.

 

Kuinka paljon on työttömyyskassan jäsenmaksu?

Työttömyyskassan jäsenmaksu 60 euroa vuodessa kaikille jäsenille.

Kassan maksamat työttömyyskorvaukset nousivat viime vuonna koronapandemian vuoksi, joten kassan jäsenmaksua jouduttiin korottamaan. Työttömyyskassan jäsenmaksu on ensi vuonna 5 euroa kuukaudessa, kun se oli aiemmin 4,5 euroa kuukaudessa.

 

Minkä suuruisia jäsenmaksuja muissa järjestöissä maksetaan?

Esimerkiksi Teollisuusliiton jäsenmaksu on ollut 1,33 prosenttia. Palvelualojen ammattiliitolla Pamilla prosentti on 1,5, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:llä 1,4 ja terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestö Tehyllä 1,1 prosenttia.

 

Miten jäsenmaksun alennus vaikuttaa OAJ:n talouteen?

Ensi vuonna nettojäsenmaksutuotot vähenevät noin 4,5 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 OAJ perii jäsenmaksuja yhteensä noin 42 miljoonaa euroa, josta järjestön keskustason osuus on noin 34,3 miljoonaa euroja. Valtakunnalliset yhdistykset, alueyhdistykset ja paikallisyhdistykset keräävät jäsenmaksuja noin 7,7 miljoonaa euroa.

 

Missä kunnossa on OAJ:n talous?

OAJ:n talous on vahvoissa kantimissa. Taitavasti toteutettu ja hajautettu sijoitustoiminta on tuottanut hyvin. Sijoittamisessa on otettu huomioon eettiset periaatteet kuten ympäristöasioiden huomioiminen ja hyvät hallintotavat yrityksissä.

Järjestön varoilla on pystytty perustamaan esimerkiksi työhyvinvointirahasto, josta jaettiin tänä vuonna noin miljoona euroa avustuksia jäsenten työhyvinvointia tukeviin hankkeisiin.

 

Neuvottelut virka- ja työehtosopimuksista alkavat tammikuussa. Riittävätkö lakkokassan rahat mahdollisessa työtaistelutilanteessa?

Kyllä riittävät. Tuki- ja lakkokassa on riittävän vahva turvaamaan OAJ:n neuvotteluaseman sopimuspöydissä.

 

Näin muutos näkyy jäsenen palkkapussissa

  • 2 500 euroa kuukaudessa ansaitsevan opettajan jäsenmaksu pienenee noin 50 eurolla vuodessa.
  • 4 000 euroa kuussa tienaava opettaja puolestaan maksaa vuodessa jäsenmaksua noin 75 euroa vähemmän kuin ennen.
  • Jos opettaja ansaitsee kuukaudessa 5 500 euroa, hänen jäsenmaksunsa pienenee yli 100 euroa.