Jäseniltojen tuomiset: sopimustavoitteita ja strategiaa

Jäseniltojen superviikot ovat loppusuoralla. Kuuden viikon aikana OAJ:n alueyhdistykset ovat järjestäneet 22 teemailtaa eri puolilla maata pääkaupunkiseudulta Lappiin.

OAJ:n ympäri Suomea pidetyissä jäsentilaisuuksissa on puhuttu samoista asioista: ensi kevään sopimusneuvotteluista ja niihin valmistautumisesta sekä OAJ:n strategian ja toiminnan uudistamisesta.

Jäseniltojen ja kokeilussa olevan verkkotyöalustan avulla järjestö yrittää saada yhä useamman jäsenen osallistumaan keskusteluun ja kertomaan mielipiteensä – näyttämään liitolleen suuntaa.

Strategiatyöhön verkkotyötilassa on osallistunut lokakuun puoliväliin mennessä jo yhteensä 1 600 aktiivijäsentä ja satunnaisotoksella kutsuttua jäsentä, jotka aiemmin eivät ole ottaneet osaa järjestötoimintaan. Jäseniltojen osallistujamäärä näyttää nousevan lähemmäs 1000:tta.

 

Ylös palkkakuopasta

Sirkku Aaltonen, kotitalouden ja terveystiedon opettaja, Lappeenranta

Opettajat tulisi saada ylös korkeasti koulutettujen palkkakuopasta. Työtä ja koulutusta voi verrata lääkäriin: korkeakoulutausta, vaativa ihmisläheinen asiantuntijatyö. Tarvitaan selkeää rajausta siihen, mikä ei kuulu opettajan toimenkuvaan. Paikalliset erot edunvalvonnassa ja muussa toiminnassa ovat oman kokemukseni mukaan suuria. Pätkätyöläiset ja työttömät jäävät helposti kokonaan sivuun. Jäsenäänestykset pitäisi ottaa käyttöön suurissa asioissa, jolloin jokainen jäsen pääsee vaikuttamaan. OAJ voisi olla nykyistä ”rähinäherkempi” ja pitää entistä paremmin jäsentensä puolia.

 

Mahdollisimman moni mukaan

Juha Makkonen, OAJ:n uudistamisprojektista vastaava kehittämispäällikkö

OAJ:n hallituksen päätöksellä liikkeelle pannulle jäseniltakonseptille on olemassa selkeä tarve ja ihmiset ovat kokeneet, että jäsenten suoria kuulemistilaisuuksia tarvitaan jatkossakin. Jäsenet eri puolilla maata ovat kertoneet oman sopimusalansa tavoitteita kevään neuvotteluihin ja käyneet läpi OAJ:n kehittämistä ja linjauksia seuraavalle vuosikymmenelle. Verkkotyöalusta toi toimivan lisän fyysisten tapaamisten rinnalle. Työtilassa on käyty todella hyvää ja monipuolista keskustelua muun muassa järjestön arvoista.

 

Huomiota hyvinvointiin

Petra Siltainsuu, luokanopettaja, Espoo

Merkittävimmäksi kehittämisaiheeksi nostaisin opettajien jaksamisen ja työhyvinvoinnin parantamisen. Suuret ryhmät ovat yksi ongelmien pääsyy. Sopimuksissa pitäisi nyt keskittyä opettajamitoitukseen ja palkkaan. Muun muassa ylemmän korkeakoulututkinnon pitäisi tarkoittaa nykyistä korkeampaa palkkaa esimerkiksi luokanopettajilla. Järjestöä kehittäisin niin, että nuoret opettajat otettaisiin hyvin huomioon ja annettaisiin heille tarpeeksi tukea. Myös siihen pitäisi vaikuttaa, ettei opettajankoulutus olisi niin vanhanaikaista kuin se on, ettei se laahaisi niin paljon jäljessä todellisuudesta.