Jäsenet ehdottivat neuvottelutavoitteita

Kuka päättää järjestön neuvottelutavoitteista, ja miten kevään 2022 työehtosopimusneuvottelut etenevät? Alueyhdistysten järjestämät jäsenillat tarjosivat tuhdin tietopaketin tavoiteasettelusta ja neuvottelutoiminnasta.

Neuvottelutavoitteiden asettaminen on kompromissien tekemistä. On otettava huomioon muun muassa eri koulutusasteilla työskentelevien erilaiset palkkarakenteet.

Näin sanoo kotkalaisen Otsonkallion päiväkodin opettaja ja apulaisjohtaja Sari Laitinen, joka osallistui Kymenlaakson alueyhdistyksen järjestämään jäseniltaan Kouvolassa.

Alueyhdistykset järjestivät syksyn kuluessa reilut 20 jäseniltaa eri puolilla Suomea. Tavoitteena oli kartoittaa opettajien sopimustoiveita sekä kertoa tulevan neuvottelukierroksen etenemisestä.

Kussakin jäsenillassa OAJ:n hallituksen edustaja kertoi, miten järjestön neuvottelutavoitteista päätetään ja millaisia ovat neuvottelujen askelmerkit.

Laitinen sanoo jäsenillan selventäneen, millaista pitkäjänteisyyttä edunvalvontatyö edellyttää ja miten moninainen opettajien joukko on.

Hän pitää tärkeänä, että jäsenistöä kuullaan tavoitteita asetettaessa.

– Toisaalta jäsenten on hyvä ymmärtää neuvottelutoimintaa ja erilaisten palkankorotusvaihtoehtojen kustannuksia. Kaikella on hintalappunsa, myös tekstimuutoksilla.

 

Varhaiskasvatuksen opettajana Laitinen iloitsee siitä, että myös vakaopettajat ovat nyt OVTES-pöydässä. Hän ei pitäisi huonona sitä, että koko opetusalan palkkakehitystä ryhdyttäisiin nostamaan aloittamalla korotukset pienimmistä eli varhaiskasvatuksen opettajien palkoista.

Nykysopimuksessa varhaiskasvatuksen opettajilla palkkaus on tehtäväkohtainen, niinpä opistotason opettajalla ja varhaiskasvatuksen maisterilla on sama peruspalkka.

– Minusta korkeampi koulutus tulisi huomioida palkassa. Näin saisimme enemmän maisterikoulutettuja työskentelemään alalla.

Vakaopettajilla on vain kaksi kokemuslisää. Viiden vuoden jälkeen palkka nousee kolme ja kymmenen vuoden jälkeen kahdeksan prosenttia.

– Myös meidän palkkaukseemme pitäisi saada muiden opettajien tapaan useampi kokemuslisä. Palkkaohjelma olisi tarpeen kaikille opettajille.

 

Jokaisella jäsenellä on ollut kesän ja syksyn mittaan mahdollisuus tuoda esille tärkeinä pitämiään sopimusasioita.

Tavoitteiden pohjustus alkoi opettajayhdistyksistä. Ne keräsivät kesällä kaikkia opettajaryhmiä edustavilta jäseniltä sopimusesityksiä.

Alkusyksystä järjestö lähetti tavoitekyselyn yli 20 000 jäsenelle. Alueyhdistysten jäsenillat taas olivat avoimia kaikille jäsenille.

Tavoiteasettelu lähtee siis opettajien esityksistä, savonlinnalainen pääluottamusmies Petri Lajunen selvitti Kouvolaan kokoontuneelle 90 jäsenelle.

– Jäsenistä koostuvan tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan yhteenvedon jälkeen tavoitteita käsittelee eri jäsenryhmiä edustava hallitus, joka sitten määrittää lopulliset tavoitteet, hän sanoo.

Jäsenistö on avainasemassa myös mahdollisissa työtaistelutoimissa. Uskottava neuvottelutoiminta edellyttää tuekseen vahvoja valmiuksia järjestöllisiin toimenpiteisiin.

OAJ:n lakkokassa on kunnossa, mutta onnistuakseen lakko edellyttää jäsenten keskinäistä solidaarisuutta ja valmiutta taistella heikoimmassa asemassa olevien jäsenten puolesta.

 

Lue lisää:

oaj.fi -> Jäsenet pohtivat neuvottelutavoitteita