Hyvinvointi huolettaa uutta OAJ-valtuutettua

OAJ:n valtuustossa aloittaa 84 uutta valtuutettua, yhtenä heistä aineenopettaja Paula Lehtinen Vantaalta.

Hyvinvointi ja pääkaupunkiseudun erityispiirteet olivat Opettajien asialla – Vantaan opettajien vaaliliiton teemat valtuustovaaleissa.

Vaaliliitolla oli 11 ehdokasta, heistä kaksi pääsi valtuustoon. Uutena valtuutettuna aloittaa Veromäen koulussa matematiikkaa ja fysiikkaa opettava Paula Lehtinen.

Koska työkuorma on liian suuri suhteessa palkkaan, seurauksena on Lehtisen mukaan uupumusta ja alanvaihtotoiveita.

– Pääkaupunkiseudulla opettajia kuormittavat myös jatkuvasti kasvava oppilasmäärä, suuret ryhmäkoot, vaikeudet sijaisten saamisessa, alueiden erilaisuus kaupunkien sisällä sekä perheiden monimuotoisuus.

Perusopetuksessa ys-aikaa tulisi saada selkeämmäksi ja työn määrää olisi pienennettävä asettamalla ryhmäkokoihin rajat sekä peruskoulussa että lukiossa.

Entisenkokoiset ryhmät eivät enää toimi.

– Oppivelvollisuuden laajentaminen lisännee ryhmien heterogeenisyyttä toisella asteella. Perusopetuksessa taas vaikuttaa laajasti toteutettu inkluusio.

 

Uutena valtuutettuna Lehtinen haluaa ensin selvittää valtuuston menettelytavat ja sitten pohtia, mikä on paras tapa toteuttaa omia tavoitteita.

Puheenjohtajaehdokaskin on vielä haussa.

– On iso vastuu valtuutetuille valita heti alkuun järjestölle uusi puheenjohtaja.

Puheenjohtajalta Lehtinen odottaa hyviä verkostoja, koulutuspoliittista aktiivisuutta, suorapuheista viestintää, kykyä kompromisseihin sekä neuvottelutaitoja.

– Eri opettajaryhmien eroja ei pidä teennäisesti häivyttää. Puheenjohtajan on tuotava selkeästi esiin, että eri opettajaryhmillä on erilaisia tarpeita.

 

Valtuutetuilla on ensimmäinen koulutus 21.–22. huhtikuuta Helsingissä.

Eniten Lehtinen odottaa tapaamisia muiden valtuutettujen kanssa. Oma yleissivistävien opettajien ryhmä on laaja sekä maantieteellisesti että erilaisten opettajatehtävien mukaan.

– Haluan verkostoitua ja kuulla, miten muiden valtuutettujen näkemykset osuvat yksiin omieni kanssa.