Ei ääntä ilman liikettä

Liikkeen ja laulun yhdistämisessä ei ole sinänsä mitään uutta. Pirjo Nenosen mukaan musiikkiliikuntaa ei kuitenkaan ole totuttu käyttämään varsinaisena laulunopetuksen välineenä.

Taakan nostajalta pääsee ähkäisy. Pirjo Nenosen mielestä ääni ja liike ovat saman asian kaksi puolta myös laulunopetuksessa.

Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet painottavat opetuksen kehollisuutta, kaikkien aistien käyttöä ja oppimisen iloa. Samat asiat korostuvat Nenosen väitöksessään esittelemässä opetusmenetelmässä.

– Kokonaisvaltainen laulunopetus musiikkiliikunnan avulla sopii kaikkeen laulunopetukseen klassisesta poppiin, Nenonen tuumii.

Laulun ja liikkeen yhdistelmä poistaa estoja ja tuo opiskeluun iloa.

Laulamisen yhdistyessä liikkeeseen opiskelija vapautuu ajattelemasta liiaksi äänen tuottamista.

– Mitä vähemmän opiskelija miettii laulaessaan tekniikkaa, sitä vapaammin ääni soi. Laulun ja liikkeen yhdistelmä poistaa estoja ja tuo opiskeluun lisää iloa ja onnistumisen elämyksiä, Nenonen luettelee.

 

Esimerkkinä kaikenikäisille sopivasta harjoitteesta Nenonen esittelee ääniliukumäen. Siinä laulettava sävel liukuu portaattomasti eli glissandona ylhäältä alas ja alhaalta ylös, ja laulajan vartalo liikkuu sävelkulun mukaan.

– Tavoitteena on, että ääni soi vapaasti ja soljuvasti. Sävelkulkua seuraava liike tuo harjoitteeseen kehollisuuden ja visuaalisuuden.

Nenonen haastatteli väitöstään varten kymmentä musiikkiliikunnan avulla opettamaansa suomalaista ja itävaltalaista opiskelijaa. 17–50-vuotiaista haastatelluista kuusi opiskeli musiikkikasvatusta Oulun yliopistossa ja neljä klassista laulua Wienin Johann Sebastian Bach -musiikkikoulussa.

– Laulunopiskelijoille kehittyi ajan mittaan vahva tuntemus siitä, mitkä liikkeet auttavat laulusuoritusta ja ääntä parhaiten.

Wienissä vuodesta 2007 lähtien asunut Nenonen toimii laulunopettajana Johann Sebastian Bach -musiikkikoulussa ja musiikinopettajana wieniläisessä keskikoulu-lukiossa. Hän on esitellyt opetusmalliaan useissa kansainvälisissä konferensseissa.

Väitös

”Laulu syömmet aukaisee”. Kokonaisvaltainen laulunopetus musiikkiliikunnan avulla. Jyväskylän yliopisto 2018.

Väitös verkossa: