Vertaistuki petrasi hyvinvointia Ilmajoella

Opin, että voin rohkeasti kulkea omaa polkuani opettajana. Muiden mielipiteistä ei tarvitse liikaa huolehtia.

Näin kertoo varhaiskasvatuksen opettaja Emma Ala-Huikku Ahonkylän päiväkodista Ilmajoelta.

Viime syksynä kunnassa huolestuttiin varhaiskasvatuksen opettajien jaksamisesta. Ala-Huikku osallistui hankkeeseen, jonka tavoitteena oli vahvistaa opettajien työhyvinvointia ja osaamista varhaiskasvatuksessa. Keinona oli työnohjaus.

OAJ:n työhyvinvointirahaston rahoittama hanke kesti viime syksystä toukokuun loppuun.

 

Lukuvuoden aikana järjestettiin työnohjausta ryhmissä, jotka kokoontuivat viisi kertaa. Hankkeeseen osallistui 50 ilmajokelaista varhaiskasvatuksen opettajaa.

Hankkeeseen kuuluivat myös viisi kertaa järjestetyt pedagogiset kahvilat, jotka sisälsivät teemaluentoja ja keskusteluja kollegoiden kanssa.

Työnohjauksessa erityisesti vertaistuki nousi Ala-Huikun mukaan merkitykselliseksi, sillä keskustelut syvenivät hankkeen edetessä.

Ala-Huikku arvosti sitä, että osallistujat saivat vapaasti kertoa ajatuksistaan. Tunteiden näyttäminen oli sallittua. Tämä oli tärkeää, sillä päiväkodin arjessa ei ole aikaa tai mahdollisuuksia reflektoida omia tunteita.

– Yhtenä tavoitteena oli luoda tila, jossa jokainen opettaja saa olla oma itsensä, työnohjaaja Kaisa Pelanteri kertoo.

Pelanterin mukaan osallistujilla oli aluksi suurta riittämättömyyden tunnetta. Tunne keveni vuoden aikana selvästi.

– Kokoontumiset olivat arjen henkireikiä ja niissä näki samassa tilanteessa olevia kollegoja, Ala-Huikku toteaa.

Molemmat toivovat, että hankkeessa opitut hyvät käytännöt jäävät elämään.