Työnantajan vastuu terveydestä korostuu

Voiko riskiryhmään kuuluva antaa lähiopetusta? Työsuojeluvaltuutettu Sari Aksbergin mukaan riskit on arvioitava esimiehen ja työterveyden kanssa.

Koulutuksen järjestäjät ja muut työnantajat vastaavat työolosuhteiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Tätä vastuuta on kirjattu runsain mitoin työturvallisuutta ja -suojelua koskevaan lainsäädäntöön.

Koronaepidemian poikkeusoloissa vastuut vain korostuvat. Työnantajilta vaaditaan jatkuvaa hereilläoloa ja ohjeiden päivittämistä.

– Työnantajalla on halu tehdä asiat oikein. Nähtävissä on kuitenkin ollut, että nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa on joskus menty palveluntuotanto edellä, jolloin vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi on jäänyt jalkoihin, Järvenpään perusopetuksen, lukion ja opistojen työsuojeluvaltuutettu Sari Aksberg sanoo.

Kysyntää työsuojeluasioihin liittyvälle tiedolle on. Aksberg on aloittanut yhdessä kollegansa kanssa viikottaisen työsuojeluvaltuutetun Teams-kokouksen, johon osallistui viimeksi 80 Järvenpään työntekijää ja esimiestä.

 

Työnantajan pitää arvioida työntekijän terveyden näkökulmasta, onko työpaikalle tarpeellista tulla, linjaa työsuojeluhallinto koronaohjeissaan.

Toisaalta työntekijän omakin aloitteellisuus on suotavaa. Henkilön kannattaa arvioida tilannettaan itse, jos hän kuuluu riskiryhmään tai opettaa edelleen lähiopetuksessa.

– Olen ohjeistanut, että opettajan, joka edes epäilee kuuluvansa riskiryhmään, pitäisi ottaa yhteys ensin esimieheensä ja sitten arvioitava riskit yhdessä työterveyshuollon kanssa, Aksberg sanoo.

Tämä on tarpeen, sillä työnantajalla ei tyypillisesti ole tietoa työntekijöiden perussairauksista. Riskianalyysin jälkeen työntekijälle voidaan suunnitella korvaavaa työtä.

 

Näin toimitaan Helsingissäkin, kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen. Työterveyshuollossa voidaan sopia, jatkaako työntekijä töissä.

– Sijaisia varaudutaan hankkimaan, mutta tällä hetkellä mitään täysin poikkeuksellista ei ole näköpiirissä. Juuri nyt sairastuneita on vähemmän kuin epidemian alussa, Pohjolainen sanoo.

Opettajien sairastumisia pidetään silmällä. Opetusministeriö on aloittamassa opetushenkilöstön poissaolojen valtakunnallisen seurannan.

Työsuojelun koronaohjeita verkossa: