Työhyvinvoinnin ABC

Työhyvinvoinnin parantaminen ei vaadi taikatemppuja. Kokosimme vinkkejä, joilla jokainen voi osaltaan parantaa työyhteisönsä vuorovaikutusta.

A Avoimuus ja luottamus Avoin vuorovaikutus ja luottamuksen ilmapiiri vahvistavat hyvinvointia. Ongelmia kyetään käsittelemään ja ratkaisemaan.

B Burn out Burn out on vakava työuupumuksen tila ja sen syntyminen pitää estää työpaikoilla kaikin mahdollisin keinoin. On tärkeää huomata ajoissa ylikuormitus ja keskustella siitä esimiehen kanssa.

C Cafe Yhteinen kahvipaussi antaa mahdollisuuden puhua muutakin kuin työasiaa.

D Duunipäivistä mukavia Työhyvinvointi näkyy arjen sujuvuutena.

E Esimiestyö ja johtaminen Hyvinvointia tulee johtaa, ja sen ylläpitämiseen tulee olla rakenteet ja aikaa.

F Fiilis Jokainen meistä työskentelee mieluiten ilmapiiriltään positiivisessa työyhteisössä. Kukaan ei voi rakentaa hyvää ilmapiiriä yksin. Jokaisen on säännöllisesti arvioitava myös sitä, miten itse toimii työpaikalla hyvän ilmapiirin rakentamiseksi.

G Go, kollega, go Hyvää palautetta annetaan työpaikoilla liian vähän. Palaute kuitenkin lisää hyvin vointia monella tapaa. Jokainen myös haluaa, että hänen työtään arvostetaan.

H Hyvinvoinnista huolehtiminen Hyvinvoiva työntekijä on työyhteisön voimavara. Jokaisella on myös vastuu huolehtia itsestään.

I Ilo ja työn imu Työn ilo tukee työtä ja jaksamista.

J Jaksaminen Jos et jaksa, älä jää yksin vaan hanki apua. Kun jaksat, voit auttaa myös niitä, jotka tarvitsevat tukea.

K Käytänteet ja yhteiset pelisäännöt: Työpaikalla tulee olla yhdessä sovitut toimintamallit mahdollisiin ongelmatilanteisiin.

L Lomat ja viikonloput Muista levon merkitys!

M Mielekkyys ja motivaatio ylläpitävät työhyvinvointia.

N Nykymeno työelämässä Mikään ei nykyisin ole yhtä varmaa kuin muutokset. Muutosten tulisi olla hallittuja, mielekkäitä, hyvin suunniteltuja ja yhteistoiminnassa toteutettuja.

O Oikeudenmukaisuus ja osallisuus Omaan työhön tulee kyetä vaikuttamaan. Kohtelun on oltava oikeudenmukaista.

P Perehdyttäminen Kun jokainen saa riittävää perehdytystä työpaikan käytänteisiin, on työskentely sujuvampaa ja turvallisempaa.

Q Quality Hyvinvointi lisää tuloksellisuutta monilla mittareilla mitattuna. Myös euromääräisesti.

R Riskien arviointi ja toimenpiteet Jokaisella työpaikalla tulee säännöllisesti arvioida vaarat, tehdä toimenpiteitä niiden poistamiseksi sekä seurata onnistumisia.

S Sairauspoissaolot vähemmäksi Työhyvinvoinnista huolehtiminen vähentää sairauspoissaoloja. Työterveyshuolto on tärkeä yhteistyökumppani hyvinvoinnin rakentamisessa.

T Terveys ja turvallisuus Hyvä työilmapiiri ja terveellinen työympäristö ylläpitävät terveyttä. Turvallisuudesta huolehditaan varautumalla erilaisiin poikkeustilanteisiin.

U Uni Hyvinvoinnin perusta. Mitä parempi työhyvinvointi, sitä parempi uni.

V Vuorovaikutus Hyvällä vuorovaikutuksella on iso merkitys. Ongelmatonta työpaikkaa ei ole, mutta hyvässä työyhteisössä ongelmia kyetään ratkaisemaan yhdessä. Vuorovaikutuksessa on tärkeää myös kuuntelu ja kyky asettua toisen asemaan.

X XXXXX Kaikkea et pysty tekemään. Rajaa ja priorisoi.

Y Yhteisöllisyys ja ryhmähenki Yhteinen tekeminen ja hyvä henki vähentävät kuormitusta. Yhteisiä tavoitteita asettamalla ja yhdessä toimimalla päästään parhaisiin lopputuloksiin.

Z Zon Gnäll äter energi. Gör personalrummet till en gnällfri zon där du laddar positiv energi.

Å Åsikt Ett gott samtal är ingen tävling. I en bra arbetsmiljö utbyter man åsikter och lyssnar till varandra.

Ä Äkäily Työyhteisössä on hyvä yhdessä keskustella, mitä tarkoittaa vastuullinen työkäyttäytyminen. Omat ja muiden työntekijöiden vastuut ja velvoitteet on hyvä tuntea.

Ö Önkköisyys: Jokainen vaikuttaa työilmapiiriin ja työhyvinvointiin omalla käyttäytymisellään.

 

Juttua muokattu 5.9.2019: Burn out -kohtaa on muokattu saamamme palautteen perusteella. Alkuperäinen muotoilu oli ”Osaaminen on oman työn sujuvuuden kulmakivi. Onneksi osaamista voi kehittää ja edesauttaa näin työssäjaksamista.”.