Tästä ei saa lipsua − Sak-työaika pitää paaluttaa tiukasti työvuoroluetteloon

Mitä ihmettä? Varhaiskasvatuksen opettajat ovat kertoneet, että jotkut työnantajat vaativat heiltä jatkuvaa kirjallista raportointia siitä, mitä he tekevät sak-työajalla.

Eikö työnantaja tiedä, mitä ovat opettajien lakisääteiset suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtävät? Opettajan työaikaa ei saa tuhlata turhaan raportointiin eikä päiväkodinjohtajan työaikaa raporttien lukemiseen. Jos sellaista pyydetään, kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheen.

OAJ on saanut tietoonsa tällaisia tapauksia ja tarvittaessa valmistelee niistä jatkotoimia.

 

Varhaiskasvatuksen opettajan viikkotyöajasta noin 13 prosenttia on varattu lapsiryhmän ulkopuolella tehtävään suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöhön.

Sak-työaika merkitään työvuoroluetteloon joko määrätyille viikonpäiville tai jokaiselle työpäivälle. Sak-työaikaa ei pidä pilkkoa liian pieniin osiin tai ängetä sellaiseen ajankohtaan, jolloin pedagogista asiantuntemusta tarvitaan lapsiryhmässä erityisen paljon.

OAJ:n selvitysten mukaan opettajien tyytyväisyys työhön paranee, kun sak-työajalle on varattu työvuoroluetteloon säännöllisesti aikaa.

Sak-työajoista on myös pidettävä kiinni. Ellei sak-tehtäviä pysty tekemään sovittuna aikana, asiasta on kerrottava esihenkilölle, joka merkkaa sak-työajan uuteen ajankohtaan.

 

Sak-työajalla opettaja suunnittelee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyötä, arvioi ja kehittää omaa ja koko työyhteisön pedagogiikkaa, laatii esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmia sekä valmistautuu huoltajien tapaamiseen.

Työpaikoilla sovitaan johtajan ja opettajien yhteistoiminnassa, miten sak-työaika toteutetaan ja paljonko sen lisäksi tarvitaan työaikaa vanhempien tapaamisiin, moniammatillisen työtiimin työskentelyyn ja asiantuntijayhteistyöhön.

Sak-aika voi vaihdella eri aikoina, ja osan tehtävistä voi tehdä etänä. Keskimäärin sak-työaikaa on viisi tuntia viikossa. Työnantajan pitää huolehtia, että työpaikalla on sopivat, rauhalliset tilat ja välineet sak-tehtäviin.

 

Ohjeet sak-työajan käytöstä löytyvät työehtosopimuksista, OVTES:n osiosta G, yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen OAJ:n liityntäpöytäkirjasta ja Avaintesistä.

Kysymyksiin vastasi OAJ:n erityisasiantuntija Timo Mäki.

 


 

Onko sinulla palkkauksesta tai työehdoista kysymys, johon vastaaminen auttaisi myös kollegojasi? Lähetä kysymys osoitteeseen opettaja@oaj.fi. Aihekenttään otsikko Kysy palkasta ja työehdoista.

 


 

Käytämme Joku roti -logoa jutuissa, jotka käsittelevät OAJ:n Joku roti -kampanjan sisältöjä. Tutustu kampanjaan: oaj.fi/jokuroti