Tämä toimii: ”Töiden aloittaminen on ollut helppoa ja selkeää”

Vaasan yliopiston kielikeskus Linginnon johtaja Nina Pilke aikaisti uusien opettajien työsuhteen aloituksen keväälle. Samalla myös mentorointi parani.

Rekrytoinnin aikaistaminen ja suunnitelmallinen mentorointi sujuvoittivat uusien opettajien työn aloitusta – millainen tilanne oli aiemmin?

Yleensä uudet opettajat ovat aloittaneet meillä työnsä lukuvuoden alkaessa 1.8. Tuolloin iso osa kampuksen väestä vielä lomailee.

Tulokkaalla on ollut kerralla paljon omaksuttavaa uuden työpaikan käytännöissä ja iso työ kurssien valmistelussa.

Kokeneemmat kollegat ovat saaneet uuden opettajan ohjauksen vähän lennossa harteilleen. Lukuvuoden alussa olen kysellyt, kuka tai ketkä hoitaisivat uuden työntekijän ohjauksen.

 

Miten päätös töiden aloituksen aikaistamisesta ja mentoroinnin selkeyttämisestä syntyi?

Ainahan työsuhteen alkua ei voi aikaistaa, mutta kun budjetti antoi myöten, tartuin tänä vuonna tilaisuuteen ja palkkasin jo keväällä kaksi opettajaa.

Molemmat saivat pehmeän laskun uuteen työhön. Toinen heistä opetti alkuun yhden kurssin yhdessä kokeneemman kollegansa kanssa.

Syksyn kurssien valmistelu pääsi nyt kerrankin ajoissa vauhtiin. Samoin järjestelmät ja oppimisalustat olivat uusille opettajille tuttuja, kun opetustyö alkoi syksyllä toden teolla.

Aikainen rekrytointi mahdollisti myös aiempaa suunnitelmallisemman mentoroinnin. Nimesin jo keväällä tulokkaille omat mentorit. Kehityskeskusteluissa henkilöstö on toivonut tällaista ohjauksen selkeyttämistä jo pitkään.

 

Mitä uudesta käytännöstä on seurannut?

Keväällä aloittaneet opettajat ovat olleet hyvin tyytyväisiä. Töiden aloittaminen on ollut helppoa ja selkeää. Myös jo pidempään meillä työskennelleet opettajat ovat pitäneet rekrytoinnin aikaistamisesta ja mentoroinnin selkeyttämisestä. Nyt on selvää, kuka ohjaa ja ketä.

Minunkin työni on helpottunut, kun tulokkaat kysyvät esimerkiksi kurssien sisällöstä, aineistoista ja arvioinnista mentoriltaan eivätkä minulta. Toiset opettajat osaavat vastata näihin kysymyksiin paremmin kuin minä.

Kokemus on ollut niin hyvä, että aion jatkaa aikaista rekrytointia, jos vain mahdollista.