Somehäiriköt syyttivät opettajia väkivallasta – oikeus tuomitsi kunnianloukkauksesta

Oppilaaseen kohdistuneesta väkivallasta ja pahoinpitelystä opettajia perusteettomasti syyttäneet somehäiriköt tuomittiin käräjäoikeudessa sakkoihin ja tuntuviin korvauksiin.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi toukokuussa kaksi henkilöä kahden opettajan kunnian loukkaamisesta.

Tuomitut esittivät sosiaalisessa mediassa valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko aiheutti vahinkoa ja kärsimystä opettajille. Tuomittujen toiminta on myös muulla tavoin halventanut opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa.

Tuomittujen postaukset ovat olleet lukuisten eri ryhmien nähtävillä, ja niissä esille tuodut henkilöt sekä heihin yhdistetyt valheelliset tiedot ja vihjaukset ovat olleet helposti yksilöitävissä koulun julkisen sivuston avulla.

Toinen tuomituista on julkaissut mustelmakuvia oppilaasta ja antanut ymmärtää, että mustelmat olisivat olleet koulun henkilökunnan aiheuttamia. Hän myös väitti, että koulun toiminnassa rikotaan törkeästi YK:n lapsen oikeuksien sopimusta sekä perusopetus- ja lastensuojelulakia.

 

Tuomittujen ensimmäiset somepäivitykset ilmestyivät huhtikuussa 2021. Syytösten kohteina olleet opettajat eivät voineet kahteen vuoteen puolustaa itseään, vaikka joutuivat lukemaan rajuja valheellisia kirjoituksia itsestään ja kuulemaan niistä kommentteja muilta huoltajilta.

Opettajia muun muassa syytettiin silmittömästä väkivallasta oppilasta kohtaan sekä oppilaan pahoinpitelystä.

– Tiesimme alusta asti, että koulussa on toimittu oikein. Huoltaja teki ilmoituksia poliisille ja aluehallintoviranomaisille, mutta ne eivät johtaneet mihinkään, toinen korvauksia saaneista opettajista kertoo.

Prosessin kuormittavuutta lisäsi sen pitkä kesto. Työnantaja tuki opettajia muun muassa tarjoamalla työpsykologin palveluita.

Opettajat pyysivät OAJ:n lakitiimiltä apua sen jälkeen, kun olivat saaneet kutsun käräjäoikeuden henkilökohtaiseen kuulemiseen. OAJ järjesti oikeudenkäyntiin asianajajan opettajien tueksi.

Opettajien mukaan OAJ:n oikeusturvasta oli valtava apu. Tuomion jälkeen olo on molemmilla helpottunut, koska asia on nyt saatu käsiteltyä loppuun.

– Olen tyytyväinen, että oma ammattijärjestömme, työyhteisömme ja kunnan esihenkilöt tukivat meitä prosessin ajan. Ilman tukea tuskin olisimme enää samassa työssä ja työpaikassa.

Ilman tukea tuskin olisimme enää samassa työssä ja työpaikassa.

OAJ:n lakimiehet saavat säännöllisin väliajoin yhteydenottoja jäseniltä, jotka ovat joutuneet somehäirinnän kohteeksi. Useimmiten häirintään syyllistyvät oppilaat tai opiskelijat, harvemmin huoltajat.

Pääosa häirintätapauksista on mahdollista selvittää koulun keinoin tai työpaikkatasolla. Törkeimmät somehäirintätapaukset kuitenkin etenevät tuomioistuimiin asti.

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus puuttua opettajiin kohdistuviin loukkauksiin. Kouluissa on OAJ:n johtavan lakimiehen Erkki Mustosen mukaan oltava nollatoleranssi somehäirintään, jotta opettaja voi turvallisesti keskittyä omaan työhönsä.

– Koulun linja somehäirintään vaikuttaa suoraan myös opettajien työhyvinvointiin. Se on tärkeä valtti myös opettajia rekrytoitaessa, Mustonen sanoo.

 

Varsinais-Suomen käräjäoikeus toteaa tuomiossaan, että oppilasta on kohdeltu koulussa asianmukaisesti eikä henkilökunta ole syyllistynyt rikoksiin. Käräjäoikeuden mukaan mikään asiassa esitetty seikka ei osoita, että oppilasta olisi pahoinpidelty tai häneen olisi kohdistettu sellaisia rajoittavia toimenpiteitä, joihin ei olisi ollut oikeutta ja jotka eivät olisi olleet perusteltuja.

Käräjäoikeus katsookin, että molemmat tuomitut ovat menettelyllään selvästi ylittäneet sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä arvosteluna.

Käräjäoikeuden mukaan tuomittujen olisi myös hyvä ymmärtää, että lapsen oireiluun on ollut koulussa tarpeen puuttua. On lapsen edun mukaista, että huoltajat lähimmäisineen tekevät koulun kanssa rakentavaa yhteistyötä sen sijaan, että päivittelevät asioita sosiaalisessa mediassa väärien olettamusten ja johtopäätösten pohjalta.

 

Tuomitut velvoitettiin suorittamaan molemmille opettajille kunnianloukkauksesta aiheutuneesta kärsimyksestä yhteisvastuullisesti 2 800 euroa korkoineen 7.5.2021 lukien. Lisäksi tuomitut joutuvat maksamaan molemmille opettajille käräjäoikeuden oikeudenkäyntikuluja 3 214 euroa viivästyskorkoineen.

Toinen tuomituista joutuu maksamaan 50 päiväsakkoa, toinen 40. Lisäksi he joutuvat maksamaan todistelukustannuksia ja asianosaiskuluja.

– Huoltajien on hyvä nähdä, että epäasiallinen käytös saattaa aiheuttaa tuntuvia taloudellisia korvausvelvollisuuksia. Sakosta jää myös aina merkintä henkilötietoihin, Mustonen muistuttaa.

Koska kumpikaan osapuoli ei ilmoittanut määräpäivään mennessä tyytymättömyyttä tuomioon, tuomio on lainvoimainen.

Opettaja-lehti ei kerro tapahtumien paikkakuntaa eikä opettajien nimiä, koska haluaa suojella oppilaan yksityisyyttä.

OAJ:n foorumissa Saunassa on katsottavissa tallenne, jossa keskustellaan keinoista somehäirinnän taklaamiseen.

Opettaja, oletko kohdannut somehäirintää? Suunnittelemme jatkojuttua aiheesta. Kerro, mitä tapahtui ja miten asiaa hoidettiin. Jätä kokemus otsikolla Somehäirintä.