Esihenkilön pitää käsitellä opettajan saama palaute hyväntahtoisesti ja ratkaisukeskeisesti

Mitä tapahtui? Kun vanhemmilta tai opiskelijoilta tulee ikävää palautetta, työnantajan on selvitettävä, onko taustalla esimerkiksi työhyvinvointiin liittyviä ongelmia.

Palaute pitää käsitellä oikein

Hyväntahtoisesti ja ratkaisukeskeisesti. Näin OAJ neuvoo työnantajaa toimimaan, kun vanhemmilta tai opiskelijoilta on tullut negatiivista palautetta yksittäisestä opettajasta.

– Olemme huomanneet, ettei palautetta ole aina osattu käsitellä oikealla tavalla. Esihenkilötkään eivät aina tiedä, miten olisi hyvä toimia, OAJ:n lakimies Eija Mali sanoo.

Mali suosittelee, että palautteen saatuaan työnantaja aivan ensimmäiseksi selvittää opettajan kanssa keskustellen, mistä kritiikki johtuu, onko se aiheellista ja miten tilannetta voisi korjata.

Jos joku valittaa, että opetus on vanhanaikaista, esihenkilö voi esimerkiksi mennä kuuntelemaan opetusta.

Kielteinen palaute ei ole aina epäasiallista tai kunniaa loukkaavaa. Sille voi olla myös perusteet. Ratkaisevaa on, miten palautetta käsitellään.

 

Heti kissa pöydälle

Palautteen hoito ja tapahtumien selvittäminen on monesti vaativaa ja vaivalloista. Oppilaan oikeusturvan vuoksi työnantaja ei aina voi antaa tietoja palautteen antajasta.

Silti kissa kannattaa nostaa pöydälle mahdollisimman pian. Kun prosessi etenee oikein, luottamus työnantajan ja työntekijän välillä vahvistuu.

Opetuksen järjestäjän velvollisuus on arvioida opetusta. Se on kuitenkin tehtävä siten, että opettajan työturvallisuus ja työhyvinvointi otetaan huomioon.

 

Hallinto-oikeus kumosi irtisanomisen

OAJ:n lakimiehet ja työelämäedunvalvonnan erityisasiantuntijat saavat jatkuvasti tietoonsa tilanteita, joissa työnantaja on toiminut väärin saatuaan vanhemmilta, opiskelijoilta tai työkavereilta palautetta opettajasta. Opettaja on voitu kutsua puhutteluun ennen kuin on selvitetty, mitä oikeasti tapahtui.

Pahimmissa tilanteissa opettaja on voinut saada varoituksen tai hänen palvelussuhteensa on jopa päätetty ilman laillisia perusteita.

Hiljattain hallinto-oikeus kumosi irtisanomisen, jossa työnantaja ei ollut yksilöinyt saatua palautetta eikä sitä, mistä palaute johtuu. Hallinto-oikeuden mukaan työnantajan olisi pitänyt selvittää, mitä oli tapahtunut ja osoittaa, että irtisanomiselle on olemassa laillinen peruste. Selvitysvelvoite ei kuulu tuomioistuimelle.

OAJ valmistelee luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille ohjeistusta siitä, miten kannattaa toimia, kun opettajasta tulee negatiivista palautetta.

 

Syynä voi olla uupumus

Palautteen oikea käsittely on työsuojeluasia. Jos palautteessa todetaan, että opetus on ollut heikkoa, työnantajan pitää selvittää, onko opettajan työkyvyssä tapahtunut muutoksia tai onko osaaminen ajan tasalla.

– Saattaa olla, että ammatillista osaamista tai perehdytystä pitää päivittää tai työn kuormittavuutta keventää, erityisasiantuntija Sara Simberg OAJ:stä sanoo.

Opettajalle täytyy kertoa, mihin palaute liittyy.

Jos palaute on tullut nimettömänä, tilannetta on vaikea korjata. Lähtökohta on, että nimettömän palautteen perusteella työnantaja ei voi ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin.

– Sellaista palautetta, että ”sä olet aina niin negatiivinen”, ei voida katsoa asialliseksi. Opettajalle täytyy kertoa, mihin tilanteisiin tai havaintoihin palaute liittyy, Simberg sanoo.

 

Samat säännöt kaikille

Kouluissa ja oppilaitoksissa on tiedettävä, miten hankalissa tilanteissa toimitaan.

Käytäntöjen on oltava kaikille yhteiset ja kaikkien tiedossa. Kun uusi työntekijä tulee taloon, hänelle on kerrottava, millaista palautetta opetuksesta kerätään, mitä varten ja miten sitä käsitellään.

– Erilaisia ongelmatilanteita tulee työelämässä väistämättä ja esihenkilöillä on velvollisuus selvittää niitä. Kaikkia työntekijöitä on kohdeltava aina tasapuolisesti ja kunnioittavasti, Sara Simberg sanoo.

 

Asenne on tärkein

Lojaliteettivelvollisuus koskee niin työnantajaa kuin työntekijää. Molempien on voitava luottaa toisiinsa. Työnantajan kuuluu olla opettajan puolella myös silloin, kun tulee kuraa niskaan.

– Ei niin, että mitähän se on nyt mennyt tekemään, vaan aidosti kuunnellen ja keskustellen selvittää, mitä on todella tapahtunut ja miten tilanteen voisi korjata, Eija Mali sanoo.

Sara Simberg toivoo, että työyhteisöissä käytäisiin jatkuvaa vuoropuhelua välittävässä hengessä. Silloin ikäviäkin asioita on helpompi ottaa puheeksi.