Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilasta voidaan opettaa myös 80 oppilaan ja kolmen opettajan ryhmässä tietyin ehdoin – Näin okm tulkitsee tilanteen

Saako pidennetyn oppivelvollisuuden oppilasta opettaa isossa yhteisopetuksen ryhmässä, joka muodostuu useista luokista? Opetusneuvos Jussi Pihkala opetus- ja kulttuuriministeriöstä vastaa.

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilasta saa opettaa korkeintaan 20 oppilaan yleisopetuksen ryhmässä. Entä jos kyseessä on yhteisopetuksen ryhmä, jossa on esimerkiksi 80 oppilasta ja kolme opettajaa?

Jos 80 oppilaan ryhmässä on yksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas, hänellä on oltava nimetty opettaja ja nimetty opetusryhmä, jossa on maksimissaan 20 oppilasta.

 

Voiko siis pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaalle antaa opetusta yhteisopetuksen ryhmässä, kunhan hänelle nimetyn opetusryhmän koko on maksimissaan 20 oppilasta?

Kyllä, kunhan kaikissa järjestelyissä otetaan huomioon, että hän on aina erityisen tuen oppilas. Hänellä pitää olla henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma hojks.

Päätöksessä erityisen tuen antamisesta määrätään oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä sekä esimerkiksi tulkitsemis- ja avustajapalvelut ja tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen.

 

Saako yhteisopetuksen ryhmässä olla useampia kuin yksi pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas?

Kyllä. Esimerkiksi 80 oppilaan ryhmässä voi olla useita pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita, kunhan heille nimetyissä opetusryhmissä on kussakin korkeintaan 20 oppilasta.

 

Miten toimitaan, kun oppilaita jaetaan pienempiin ryhmiin?

Kun oppilaat jaetaan pienempiin opetusryhmiin, tulee pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan olla aina sellaisessa ryhmässä, jossa on korkeintaan 20 oppilasta.

Kaikissa järjestelyissä on lisäksi otettava huomioon, että opetusryhmät pitää muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet.

 

Mitä tarkoittaa pidennetty oppivelvollisuus?

Sen piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset, kehityksessään viivästyneet tai vaikeasti sairaat lapset. Pidennetty oppivelvollisuus alkaa lapsen ollessa kuusivuotias, ja se kestää 11 vuotta.