Opekassa selviytyi hyvin koronakeväästä

Työttömyyskassaan kuuluva saa lomautuksen tai työttömyyden kohdatessa ansiosidonnaista työttömyysturvaa Kelan maksaman peruspäivärahan sijaan. Myös vuorotteluvapaakorvaus on kassan jäsenelle ansiosidonnainen.

Opettajien työttömyyskassan jäsenmaksun suuruus on tänä vuonna neljä euroa kuukaudessa, 48 euroa vuodessa.

− Jäsenyys maksaa kuukaudessa vähemmän kuin kahvilan latte. Se on siis erittäin edullinen vakuutus ja turva, toimistopäällikkö Mikko Häyrinen työttömyyskassasta sanoo.

 

Työttömyyskassat maksavat etuuksia jäsenille, jos työssäoloehdot täyttyvät. Tavallisesti työntekijältä edellytetään 18 tuntia työtä viikossa, mutta opetustyössä viikkotuntimäärä on 8. Varhaiskasvatuksen opettajiin sovelletaan 18 viikkotunnin sääntöä.

Normaalisti työntekijän on oltava työssä 26 viikkoa saadakseen ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Vuoden 2020 loppuun saakka työssäoloehto täyttyy 13 viikossa.

Työssäoloehtoa voi kerryttää usean työnantajan palveluksessa ja monissa pätkissä 28 kuukauden aikana.

− Myös opiskelijalle satunnaiset sijaisuudet ja parin kesän työt tuovat tarvittavat viikot. Päätoiminen opiskelu myös pidentää 28 kuukauden tarkastelujaksoa jopa useilla vuosilla, Häyrinen selvittää.

 

Opekassassa oli tammikuun alussa 104 000 jäsentä. Tammi–kesäkuussa kassa maksoi etuuksia 18 prosenttia suuremmalle joukolle kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

− Opettajakassa selviytyi maksatuksista hyvin, ja ensihakemukset on käsitelty lakisääteisesti 30 päivässä.

 

Päivärahalaskureita:

tyj.fi

opetk.fi