Muista työsi rajat

Mikä kuuluu varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin, millaisiin toiveisiin voi vastata ei? Testaa tietosi.

Pitääkö varhaiskasvatuksen opettajan

1. vastata lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta?

2. antaa lapselle lääkehoitoa?

3. liittyä työyhteisön pikaviestiryhmiin?

4. tehdä suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviä vapaa-ajalla, jos sak-aika peruuntuu?

5. vastata työvuorosuunnittelusta?

6. vastata työnantajan yhteydenottoon vapaa-ajalla, jos työvuoroihin täytyy tehdä muutoksia?

7. pidentää työvuoroa, jos työnantaja sitä pyytää?

8. sopia jokainen ylityökerta erikseen työnantajan kanssa?

9. tehdä lastensuojeluilmoitus saadessaan tietää lapsen elävän kehitystä vaarantavissa olosuhteissa?

 

OIKEAT VASTAUKSET

1. KYLLÄ

Lapsen vasun laadinnasta voi vastata ainoastaan kelpoinen varhaiskasvatuksen opettaja. Jos opettajaa sijaistaa ei-kelpoinen henkilö, hän voi osallistua lapsen vasun laadintaan, mutta ei vastata siitä.

 

2. EI

Lääkehoito kuuluu terveydenhuollon ammattilaiselle, jolla on siihen koulutus – esimerkiksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajalle, joka on koulutukseltaan lähihoitaja.

Vakaopettajalla ei ole velvoitetta antaa lääkehoitoa. Omalla suostumuksellaan hän voi sitä kuitenkin antaa, mikäli hänet on siihen perehdytetty.

 

3. EI

Työntekijää ei saa häiritä vapaa-ajalla. Häntä ei voi velvoittaa vastaamaan työnantajan yhteydenottoihin työajan ulkopuolella eikä liittymään työyhteisön pikaviestiryhmiin.

 

4. EI

Kaikki työt tehdään työajalla. Viikkotyöajasta tulee varata 13 prosenttia eli noin viisi tuntia lapsiryhmän ulkopuoliseen suunnittelutyöhön sekä arviointi- ja kehittämistehtäviin.

 

5. EI

Työnantajan tehtävänä on vastata työvuorojen suunnittelusta. Sitä varten on laadittava työvuoroluettelo.

 

6. EI

Jos työntekijältä edellytetään yhteydenottoon vastaamista työvuoron muuttamiseen liittyen, sen tulee perustua sopimukseen varallaolosta. Varhaiskasvatuksen opettajalla on oikeus kieltäytyä varallaolosta.

 

7. EI

Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroja, jos vuoro on ehtinyt alkaa. Työvuoroluettelon muutoksesta voidaan kuitenkin sopia. Muutos on ilmoitettava viimeistään edellisen työpäivän aikana.

 

8. KYLLÄ

Työaikalain mukaan ylityön teettäminen edellyttää, että työntekijä antaa siihen kutakin kertaa varten erikseen suostumuksensa.

 

9. KYLLÄ

Jos varhaiskasvatuksen työntekijä saa työssään tietää tilanteesta, joka vaatii lastensuojelutarpeen selvittämistä, hänen pitää olla viipymättä yhteydessä sosiaalitoimeen.

 

Mitä kuuluu peruskoulun opettajan tehtäviin?

Lue juttu Opettajasta 14/2021.

 

Muista työelämäopas!

OAJ:n työelämäopas antaa koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen alan ammattilaisille tietoa alan työehdoista ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

Keskustele työn rajoista tarvittaessa esihenkilön tai luottamusmiehen kanssa.