Määräaikaisten lomakorvaukset paranevat, mutta työ yhdenvertaisuuden eteen jatkuu

OAJ neuvotteli huomattavat lomapäiväkorvausten parannukset määräaikaisille opettajille. Korvaus ei kuitenkaan vastaa vakituisten työntekijöiden saamaa loma-ajan palkkaa.

Pätkätyöläiset, ne kuntien määräaikaiset opettajat, jotka tekevät koko vuoden työn kymmenen kuukauden palkalla. Heille ja muille määräaikaisille OAJ neuvotteli sopimusmuutoksen, joka nostaa lomakorvauspäivien määrää vähintään 40 prosenttia nykyisestä.

Määräaikaiset opettajat ovat tähän asti saaneet jokaista täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohti 2 päivän palkkaa vastaavan lomakorvauksen. Jatkossa korvaus on 2,8 päivää.

Muutos tulee voimaan ensi elokuun alusta, joten se ei koske vielä tämän vuoden kesää.

 

Lomapäiväkorvaus on kompensaatiota muun muassa siitä, ettei määräaikainen opettaja saa kesäajan palkkaa. Näin on esimerkiksi silloin, kun palvelussuhde on solmittu elokuun ensimmäisestä veso-päivästä kevätlukukauden loppuun.

Esimerkiksi musiikkioppilaitoksen viulunsoitonopettaja, jonka palvelussuhde alkaa elokuun alkupuolella ja päättyy touko–kesäkuun vaihteessa, saa vuoden 2024 kesällä lomapäiväkorvausta 10 kertaa 2,8 päivää eli 28 päivää. Se on 8 päivää enemmän kuin nykyiset 20 päivää.

Jos määräaikainen opettaja on tehnyt koko lukuvuoden työajan, hänelle kertyy kymmenen täyttä lomanmääräytymiskuukautta. Lomanmääräytymiskuukausi on kuukausi, joka sisältää vähintään 16 työpäivää.

OAJ:n Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien kanssa neuvottelemat sopimusmuutokset koskevat kaikkia niitä opetusvelvollisuustyöajassa olevia opettajia, joita kunnat palkkaavat määräaikaisiin palvelussuhteisiin peruskouluun, lukioon, aikuislukioon ja musiikkioppilaitoksiin. Sopimusmuutoksen piiriin kuuluu noin 15 300 opettajaa.

Neuvoteltavaa jää vielä, vaikka eteenpäin mentiin.

Euroissa lomapäiväkorvaus ei vieläkään vastaa vakituisessa työsuhteessa olevien opettajien loma-ajan palkkaa. Monien määräaikaisten kesätyöttömyys jatkuu.

– Neuvoteltavaa jäi vielä, vaikka eteenpäin mentiin. Määräaikaisten opettajien aseman parantaminen on jatkossakin OAJ:n tavoitteena, neuvottelujohtaja Petri Lindroos sanoo.

Tilanteen parantamista on neuvottelujen lisäksi yritetty oikeusteitse. Vuonna 2017 OAJ riitautti Harjavallan kaupungin päätöksen olla maksamatta kesän palkkaa määräaikaisille opettajille. Asia vietiin aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. KHO katsoi, että kaupungin menettely määräaikaisten opettajien palkkauksessa oli lainmukainen.

– Lakitie on siis käyty loppuun. Kunnat ovat itsenäisiä työnantajia ja niillä on oikeus päättää määräajan kestosta, Lindroos toteaa.

Aikaisemmin kunnilla oli tapana palkata määräaikaiset opettajat koko vuodeksi. Pelkästään lukuvuoden työajaksi pestaaminen yleistyi 1990-luvun laman säästöpaineissa. Epäreilu käytäntö jatkuu monissa kunnissa yhä.

Lindroosin mielestä on törkeää, että käytännössä koko vuoden työn tehnyt opettaja jää kesällä ilman palkkaa. Mikään ei ainakaan lain perusteella estä työnantajaa palkkaamasta määräaikaista opettajaa 10 kuukauden sijasta 12 kuukaudeksi. Se hyödyttäisi myös työnantajaa.

– Kunta, joka tarjoaa koko vuoden palkan, nappaa itselleen parhaat opettajat. Kun lomapäiväkerroin kasvaa, kymmenen kuukauden palvelussuhteista on yhä vähemmän taloudellista hyötyä, Lindroos sanoo.

 

Helsingin kaupungin opetusalan pääluottamusmies Jukka Talvitie on iloinen siitä, että pitkään yritetty sopimusmuutos määräaikaisten lomakorvausten nostamisesta nytkähti nyt eteenpäin. Syytä juhlaan ei kuitenkaan ole ennen kuin kaikki opettajat saavat koko vuoden työstä koko vuoden palkan.

Opetusalan sopimuksissa on Talvitien mukaan vielä paljon parannettavaa. Hän toivoo, että opettajat tuovat epäkohtia esille ja ovat yhteydessä OAJ:n aktiiveihin ja päättäjiin.

– Työtä on vielä jäljellä. Tämä on koko järjestön yhteinen ponnistus.

Helsingissä määräaikaiset opettajat palkataan koko vuodeksi lukuun ottamatta perhevapaan ja opintovapaan sijaisia. Pula kelpoisista hakijoista on saanut työnantajankin ymmärtämään, että määräaikaisten palkkaaminen myös kesäajaksi hyödyttää kaikkia.

– Kelpoiset opettajat ovat iso etu myös oppilaille ja opiskelijoille, Talvitie sanoo.

Kun lomapäiväkerroin kasvaa, pätkäsopimuksista on yhä vähemmän taloudellista hyötyä.

Neuvottelut opettajien virka- ja työehtosopimuksista eivät lopu koskaan. Nyt saatu ratkaisu lomapäiväkorvausten korottamisesta on osa KT:n ja OAJ:n jatkuvaa neuvottelua, jossa sopimuksia kehitetään.

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eli määräaikaisten opettajien työehtojen parantaminen oli näissä neuvotteluissa yksi OAJ:n päätavoitteista. Tavoitteessa edettiin vauhdilla sen jälkeen, kun KT:n kanssa löydettiin yhteinen intressi perhevapaauudistuksen soveltamisesta kunnan opettajiin.

– Uudet sopimusmuutokset ohjaavat hakemaan pidempiä virkavapaita ja jaksottamaan niitä tarkoituksenmukaisemmin. Se parantaa myös sijaisen asemaa, Petri Lindroos sanoo.

Opettajan oikeus palata kesäksi töihin vanhempainvapaan aikana säilyy jatkossakin. Tämän takaa myös perhevapaisiin tehty lakiuudistus.

 

Ilmaisia sopimusmuutoksia ei ole, vaan niistä aiheutuvat kustannukset huomioidaan jopa prosentin sadasosien tarkkuudella. Nyt sovittuja muutoksia rahoitettiin palkkaohjelmalla ja muuttamalla hieman palkattomilla virkavapailla olevien opettajien etuisuuksia. 

Sopimusmuutokset eivät koske raskausvapaalla, vanhempainvapaalla, hoitovapaan ensimmäisellä jaksolla tai sairauslomalla olevia.

Lisäksi parannettiin sopimusmääräyksiä palkattomien virkavapauksien osalta. Pitkissä virkavapauksissa opettajan on työskenneltävä yhteensä 15 työpäivää eli kolme kalenteriviikkoa lyhytaikaisen keskeytyksen, kuten syys-, joulu- ja talviloman, ympärillä saadakseen keskeytysajalta palkan. Työpäivät voi tehdä ennen, jälkeen tai molemmin puolin lomaa. 15 työpäivän sääntö koskee myös perhevapaita jaksottavia.

 

oaj.fi » Ajankohtaista 13.4.

oaj.fi » UKK » Määräaikaiset 2023

 

Täsmennys 4.5.2023: Jutun viimeisen osan virkkeiden järjestys korjattu. Alkuperäisessä tekstissä kaksi viimeistä kappaletta tuottivat yhdessä mahdollisuuden ymmärtää väärin, ketä sopimusmuutokset koskevat.