Kuinka monen oppilaan tukemiseen opettaja venyy?

Luokassani niin moni oppilas tarvitsee tukea, että voimat loppuvat. Onko edes lainmukaista, että samassa ryhmässä on näin monta tuen tarvitsijaa?

Tällaisia yhteydenottoja OAJ:n työmarkkina-asiamies Tomi Törrönen aika ajoin saa huolestuneilta luokanopettajilta.

Perusopetuslaki takaa oppilaalle oikeuden saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

– Moni opettaja on huolissaan siitä, että näin ei tapahdu kunnan heikon rahantilanteen takia. Pahimmillaan opettajia ohjataan kirjaamaan pedagogisiin asiakirjoihin ainoastaan niitä tukitoimia, joihin koululla on varaa.

 

Opettajan antama tuki tarkoittaa esimerkiksi suullisen kokeen järjestämistä, tarkasti strukturoitua päivän rakennetta tai sen varmistamista, että oppilas pääsee työskentelyssään alkuun.

Täyttäessään tukipapereita opettajan kannattaakin miettiä, kuinka monen oppilaan yksilölliseen tukeen hän voi venyä.

– Ryhmää pitäisi katsoa kokonaisuutena eli miettiä, kuinka paljon yksittäisiä tuen tarvitsijoita luokassa on, ja miten tuen antamisesta pystytään huolehtimaan.

Mutta kun paperit on täytetty, moni opettaja kokee jäävänsä yksin.

 

Jos opettajasta tuntuu, ettei hän pysty antamaan ryhmässään oppilaalle lain oikeuttamaa tukea, hänen pitää pohtia asiaa rehtorin kanssa.

Jos resursseja ei ole riittävästi, rehtorin tulee kertoa asiasta omalle esimiehelleen. Viime kädessä koulutuksen rahoituksesta vastaa kunnanvaltuusto ja -hallitus sekä sivistyslautakunta.