Katri Juvonen: ”Omat työhyvinvointiasiat otetaan puheeksi tosi myöhään”

Monelle koulutusalan ammattilaiselle on epäselvää, mitä tehdä työkykyä uhkaavissa tilanteissa, sanoo työsuojeluvaltuutettu ja OAJ:n työhyvinvointiryhmän puheenjohtaja Katri Juvonen.

 

Jo syyslukukauden alussa jotkut opettajat kertoivat, etteivät olleet palautuneet kuormituksesta edes kesän aikana. Toimin perusopetuksen päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna Hämeenlinnassa ja tuntuu, että opettajien työn kuormittavuus puhuttaa tällä hetkellä työhyvinvointiasioista eniten.

Haitallinen kuormitus johtuu esimerkiksi työn pirstaloituneisuudesta ja työmäärästä, oppimisen tuen tarpeiden lisääntymisestä, riittämättömistä resursseista ja oppilaiden vallattomuudesta ja väkivaltaisuudesta.

Työarjessa nämä asiat näkyvät opettajien väsymisenä ja uupumisena. Opettajien haitallinen kuormitus näkyi jo ennen koronaa, ja raskas korona-aika tuli siihen päälle.

Minua huolettaa se, että usein omat työhyvinvointiasiat otetaan puheeksi tosi myöhään. Kannustan edustettaviani puhumaan asioista ensin rehtorin tai lähiesihenkilön kanssa ja etsimään ratkaisuja yhdessä. Tarvittaessa työsuojeluvaltuutettu on heidän tukenaan.


Työhyvinvointiasioihin
tarttumista on pohdittu myös OAJ:n työhyvinvointiryhmässä, jonka puheenjohtajana toimin. Kymmenhenkisessä ryhmässä on edustus kaikilta koulutusasteilta varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen, yleissivistävään opetukseen ja opettajaksi opiskeleviin.

Olemme ryhmässä havainneet, että kaikki eivät tiedä, mitä tehdä ja kenen puoleen kääntyä työkykyä uhkaavissa tilanteissa. Siksi laadimme parhaillaan ohjeita työkyvyn ongelmatilanteisiin.

Jos koulutusalan ammattilaisella on joku terveyteen tai jaksamiseen liittyvä ongelma, ohjeista selviää, keneltä voi kysyä. Ohjeissa lukee myös eri toimijoiden roolit: mitkä ovat esimerkiksi lähijohtajan vastuut ja miten työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies tai työterveys voi auttaa.

Toiveenamme on, että ohjeet saataisiin valmiiksi syksyn aikana. Niitä on tarkoitus levittää jäsenistön tietoon OAJ:n eri kanavien, kuten verkkosivujen ja paikallisyhdistysten kautta.


Työhyvinvointiryhmän
tarkoitus on nostaa koulutusalan ammattilaisia puhuttavat työhyvinvointiasiat keskusteluun ja tuoda kentän ääntä OAJ:n asiantuntijoiden käyttöön. Näin viestit kulkevat myös valtakunnalliseen vaikuttamistyöhön, jota OAJ tekee.

Ennen puheenjohtajuuttani OAJ:n työhyvinvointiryhmä oli kaukainen minullekin, vaikka olen ollut OAJ-aktiivi vuodesta 1997. Viime syksynä päätimme, että ryhmän alueellista kattavuutta pitää vahvistaa. Nyt ryhmän jäsenet pitävät yhteyttä OAJ:n 17 alueasiantuntijaan.

Ideana on saada näiltä yhteistyökumppaneilta työhyvinvoinnin ilmiöitä opettajien arjesta työryhmän käsiteltäviksi. Voimme kysyä heiltä myös ajatuksia esityslistallamme oleviin asioihin.

Tulevaisuudessa työhyvinvointiryhmän olisi minusta hyvä nostaa esiin esimerkiksi opettajien palautumisen tärkeyttä sekä työpäivän aikana että vapaa-ajalla. Tähän liittyy myös oman työn rajaaminen: että työlle ja vapaa-ajalle löytyisi kummallekin oma aikansa.

Omassa työssäni minua ajaa halu vaikuttaa siihen, että työolosuhteet mahdollistavat työnteon terveenä. Haluan olla tukena työarjessa sekä kehittämässä toimintatapoja, jotka edesauttavat työssä jatkamista ja jaksamista.

 


Mistä on kyse?

Katri Juvonen on työsuojeluvaltuutettuna nähnyt, miten opetustyön kuormittavuus on lisääntynyt. Juvonen laatii OAJ:n työhyvinvointiryhmässä ohjeita siitä, miten työkyvyn ongelmatilanteissa on syytä toimia.

 


 

Käytämme Joku roti -logoa jutuissa, jotka käsittelevät OAJ:n Joku roti -kampanjan sisältöjä. Tutustu kampanjaan: oaj.fi/jokuroti