Juuri nyt: Yhteisötaidetta ihan kaikille

Artnotes-yhteisötaideryhmässä tehdään taidetta diagnooseista välittämättä.

Aktiivinen tarkkailija, taiteen tekemisen tapojen etsijä, mahdollistaja.

Nämä ovat kuvataideopettajan rooleja, kun tehdään taidetta erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kanssa, kertovat Turun suomenkielisen työväenopiston kuvataideopettajat ja kuvataiteilijat Sinikka Mäki-Lertola ja Eija Ruoho.

Kaksikko vetää kerran viikossa kokoontuvaa 14-henkistä Artnotes-yhteisötaideryhmää, jossa puolet tekijöistä tarvitsee erityistä tukea. Opettajat korostavat, että tunneilla diagnoosit unohdetaan ja etsitään jokaiselle sopiva tapa ilmaista itseään.

– Opettajan täytyy osata antaa tilaa taiteen tekemiselle ja varmistaa, ettei tee opiskelijoista välinettä omien näkemystensä toteuttamiseen, Eija sanoo.

Artnotes-ryhmän ensimmäinen ja suurin voimanponnistus on 30 neliömetrin kokoinen, ison seinän peittävä värikäs mosaiikkiteos, jonka ryhmä toteutti Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen tiloihin Paimioon. Ryhmä innostui mosaiikkitekniikasta, jossa materiaali hakataan rikki ja kootaan teokseksi pala palalta.

– Prosessi on tosi eheyttävä ja koukuttava, Sinikka kuvailee.

Sinikka ja Eija kokosivat hanketta varten yhteisötaideryhmän työväenopiston opiskelijoistaan. Kokemukset olivat niin hyviä, että Artnotes jatkaa nyt osana opiston kurssitarjontaa.

Kaksikon mukaan työväenopisto on satsannut 1990-luvulta lähtien erityisryhmien kuvataideopetukseen. Erityistaiteen taidepedagogiset mallit on saatu tutustumiskäynneillä Hollannin ja Tanskan erityistaiteen keskuksiin.

Opettajat iloitsevat siitä, että integroitu Artnotes-ryhmä on madaltanut kynnystä erityisryhmien ja muiden kuvataideryhmien välillä.

Yhteisötaide-ryhmä Artnotes

  • Turun suomenkielisen työväenopiston Artnotes-ryhmässä opiston kuvataiteen erityisryhmien ja muiden kuvataideryhmien opiskelijat tekevät yhdessä yhteisötaidetta. Osallistujat ovat 20–75-vuotiaita.

  • Erityisryhmien ja muiden kuvataideryhmien kohtaaminen ja taiteen tekeminen yhdessä ovat auttaneet opiskelijoita vapautumaan taideilmaisussaan ja päästämään irti omista ja muiden asettamista odotuksista.