Kiuruveden kansalaisopistolla kansanedustajaehdokkaat tulevat tutuiksi työnsä kautta

Kiuruveden kansalaisopiston Tule tutuksi -luennoilla äänestäjät tutustuvat kansanedustajaehdokkaisiin. Ehdokas ei puhu politiikkaa vaan kertoo omasta työstään.

Olen politiikan portinvartija. Näin kuvailee rooliaan Kiuruveden kansalaisopiston rehtori Maija-Leena Kemppainen, joka emännöi Tule tutuksi -ehdokastilaisuuksia.

Kansalaisopiston luennoilla ehdokkaat eivät esittele omia eivätkä puolueiden ohjelmia. Jos näin kävisi, Kemppainen viheltäisi pelin poikki.

– Kun ehdokkaat tulevat kertomaan omasta työstään, he ovat omalla vahvuusalueellaan. Oman työnsä ja kokemusmaailmansa pohjalta kansanedustajat tekevät päätöksiä myös eduskunnassa, Kemppainen perustelee.

Tule tutuksi -tilaisuuden aluksi ehdokas voi tarjota kahvit, ja poliittisista näkemyksistä on mahdollista jäädä puhumaan myös tilaisuuden jälkeen.

Kemppainen on tyytyväinen ideoimansa toiminnan vastaanottoon. Jo 23 Savo-Karjalan kansanedustajaehdokasta on ilmoittautunut mukaan.

 

Tule tutuksi -luentojen aihepiiri on laaja ja monenikäisiä kuntalaisia kiinnostava: lasten ja nuorten talous, perintö- ja perheoikeuden aakkoset, mielenterveys ja päihteet, huoltovarmuus, karjalan kieli, sydänterveys sekä digitaidot.

Kansalaisopisto jakaa tietoa yleisöluennoista monissa eri kanavissa sekä kohdentaa viestintää heille, jotka ovat aikaisemmilla luennoilla yhteystietonsa jakaneet.

– Yleisö on löytänyt tilaisuuksiin, ja kansanedustajaehdokkaat ovat kiitelleet uudenlaista toimintaa.

Kemppainen tähdentää kansalaisopiston roolia aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana ja keskustelun mahdollistajana. Tilaisuuksissa yleisö kysyy paljon ja keskustelu on vilkasta.