Lukijan mielipide: Koulutuksella rakennamme tulevaisuutta

Inhimillinen pääoma: koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen parantaa tutkitusti kansantalouden tehokkuutta ja näkyy siten myös talouden tuottavuutena.

Siksi tulevalta hallitukselta vaaditaan rohkeita päätöksiä kasvattaa koulutusleikkausten jälkeen koulutuksen ja tutkimuksen määrärahoja tuntuvasti, että pääsemme takaisin pohjoismaiselle tasolle.

Tarvitsemme opettajarekisterin, koska rekisteri on omiaan auttamaan koulutettujen, siis kelpoisten, opettajien saatavuudessa. Siitä hyötyvät niin opettajat kuin heidän työnantajansakin.

Opettajarekisteri on omiaan auttamaan koulutettujen, kelpoisten opettajien saatavuudessa.

Inkluusiolla poistetaan parhaimmillaan oppimisen ja osallistumisen esteitä. Sen ei tarvitse kuitenkaan tarkoittaa sitä, että isossa opetusryhmässä opiskelee useita tehostetun ja erityisen tuen tarpeisia oppilaita vailla tukea.

Se ei myöskään saisi olla säästökeino, eikä sen tulisi lisätä opettajien työtä liiallisilla kirjaamisilla ja palavereilla.

Siksi päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin tarvitaan riittävät resurssit, lisää koulutukseltaan kelpoisia opettajia sekä pito- ja vetovoimaa opettajien työhön.

Eri koulutusasteiden opettajankoulutusta tulee kehittää työelämälähtöisempään suuntaan, ja opettajaksi opiskelevien koulutuspaikkoja yliopistoissa tulee lisätä tuntuvasti nykyisestä.

 

Panostus lapsiin, nuoriin ja nuoriin aikuisiin koulutuksella ja tutkimuksella juuri nyt näkyy tulevaisuudessa inhimillisen pääoman kasvuna ja kansakuntamme selviytymiskeinona näistä vaikeista, epävakaista ajoista.

Samalla ehkäistään syrjäytymistä lisäämällä osallisuutta, jotta mahdollisimman moni lapsi ja nuori, syntyperäinen ja maahanmuuttaja kokisi kuuluvansa hyväksyttynä kansalaisena joukkoomme.

Kieli on vuorovaikutuksen väline. Suomen kielen oppiminen ja opettaminen on keskeistä kaikkien koululaisten, etenkin maahanmuuttajien ja heidän vanhempiensakin integroitumisen kannalta.

 

Tuomo Suihkonen

luokanopettaja pääluottamusmies eduskuntavaaliehdokas (kesk.) Kerava