Lukijan mielipide: Enemmän opetusta oikeasta ja väärästä

Oppivelvollisuuskoulumme opetussuunnitelma kaipaa kiireellistä uudistamista. Sopiviin aineisiin aina alkuopetuksesta lähtien pitäisi lisätä opetusta siitä, mikä on oikein ja väärin.

Alkuopetuksessa pohdittaisiin yleiseettisiä tilanteita ja tapahtumia sekä ihmisen vastuuta teoistaan. Opetettava aines etenisi sisällöiltään luokka-asteittain niin, että yläkoulussa tutustuttaisiin Suomen lakeihin. Miksi näin on -asiat olisi käsitelty jo alemmilla luokilla.

Yleinen oikeustajun kohentaminen kouluopetuksella vähentäisi perheväkivaltaa ja tehostaisi maahanmuuttajaperheiden kotouttamista lasten kautta. Nuorisorikollisuuden kasvuakaan emme millään voi saada hidastumaan vain esimerkiksi lisäämällä poliiseja.

 

Opetusmateriaalin tekisi taitava didaktiivinen asiantuntijatiimi, ja aiheen voisi ottaa osaksi jotain yleissivistävää oppiainetta.

Projektin suunnitteluun ja aineiston kokoamiseen kuluu tietysti aikaa. Siksi päätökset pitäisi tehdä pian. Aloitetta voisi nopeuttaa OAJ:n valtuusto, mikäli katsoo sen ajamisen aiheelliseksi.

Esitän tätä uudistusta entisenä koulun työntekijänä ja kasvatus- ja oppimisoptimistina.

 

Anja Kallio entinen erityiskoulun rehtori Helsinki