Muistokirjoitus Tua Lehtiö 1967- 2023


Luokanopettaja Tua Lehtiö menehtyi lyhyen sairastamisen jälkeen 27.1.2023. Häntä
kaipaamaan jäivät erityisesti puoliso ja tytär.

Tuan alkutaival opettajuuteen eteni monelle nuorelle tuttua reittiä kohti
toiveammattiaan. Ensin 1980-luvun loppupuolella hän teki sijaisuuksia Lohjan kunnan
Vappulan koulussa. Niiden kautta vahvistui halu ja varmuus hakeutua
luokanopettajaksi.

Valmistuttuaan vuonna 1993 Tua sai vakituisen viran Lohjan kunnan Rauhalan
koulussa, jossa hän opetti koko virkauransa vuoteen 2015 asti. Professionsa jälkeen
Tua siirtyi hoitamaan muita hänelle tärkeitä asioita.

Tua oli innovatiivinen kehittäjä ja osaaja. Hänellä oli merkittävä rooli, kun Rauhalan
koulu 1990-luvalla hakeutui Opetushallituksen akvaariohankkeeseen aihealueina
“joustavat opetusjärjestelyt ja arviointi”. Parissa vuodessa perinteinen
numeroarvostelu kehittyi kannustavaan itsearviointiin. Todistuskaavakkeet vaihtuivat
pääosin Tuan ideoimaksi arviointikirjaksi, joka sisälsi vuosiluokkien 3-6 arvioinnit.

Opettajana Tua oli taitava. Hän pyrki löytämään parhaat tavat edistää kaikkien
oppilaiden menestystä. Hänen luokissaan vallitsi aina hyvä työrauha, jota hän ylläpiti
huumorin avulla. Kuitenkin tilanteen niin vaatiessa, hän oli hyvinkin napakka.

Työtoverina hänen kollegansa muistelevat Tuaa mutkattomana realistina, jolla oli
taito esittää mielipiteensä rakentavalla tavalla aina yhteiseen hyvään tähdäten.

Hyvinä muistoina ovat jääneet mieleen myös Tuan soittotaito koulun yhteisissä
tilaisuuksissa sekä hänen toimintansa tutorina koulun uusille opettajille.

Puoliso, tytär, hyvät ystävät sekä uskolliset koirakaverit olivat Tualle aina etusijalla
niin kotona kuin omassa metsässä kantarelleja poimimassa.