Muistokirjoitus Toivo J. Rantanen 1924–2022

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, filosofian maisteri, opetusneuvos Toivo J. Rantanen kuoli rauhallisesti Jyväskylässä Kypärämäen Sotainvalidien sairaskodissa 29.8.2022. Hän oli syntynyt Kuhmoisissa 18.11.1924.

Toivo, ”Topi” Rantanen työskenteli äidinkielenopettajana 35 vuoden ajan, joista merkittävän osan hän jakoi osaamistaan opetusharjoittelun ohjaajana Jyväskylän normaalikoulussa 1958–1988. Opetusneuvoksen arvonimi hänelle myönnettiin 2.6.1995. Arvonimen hakemusasiakirjoista käy ilmi Rantasen työyhteisön arvostus ja tuki: silloinen Jyväskylän normaalikoulun rehtori FM Pälvi Teppo kuvaa lehtori Rantasta tinkimättömänä oikeakielisyyden ja kielenhuollon vaalijana, jonka käsistä pääsi maailmalle kantaaottavia, valveutuneita, rohkeita ja selkeäkielisiä kansalaisia. Opetushallituksen edustajat piirsivät Rantasesta kuvan poikkeuksellisen taitavana puhujana.

Rantanen toimi aktiivisesti opetusalan järjestöissä: Oppikoulunopettajien Keskusliiton Keski-Suomen piirin sihteerinä ja puheenjohtajana, Oppikoulunopettajien Keskusliiton hallituksen jäsenenä, Oppikoululehden toimitusneuvoston puheenjohtajana, Äidinkielen opettajien liiton hallituksen jäsenenä sekä ylioppilastutkintolautakunnan apujäsenenä.

Rantanen otti innokkaasti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja julkaisi kirjallisuusartikkeleja muun muassa lempikirjailijastaan Ilmari Kiannosta. Luontokuvaukset Korpiloukon ympäristöstä ja romppaslaisen kurjuuden ja sielunelämän tuonti omaan aikaansa olivat Rantaselle niin merkittäviä, että hän nimesi karjalankarhukoiransa Topi Romppasen Jyskyn mukaan. Jysky-koira piti Topille ja perheelle seuraa Kivijärven mökillä 1970-luvulla vahtikoirana ja kalakaverina.

Minulle Toivo J. Rantanen oli ennen kaikkea rauhallisen perusteellisia keskusteluja käyvä vaari, lapsilleni oikeudenmukainen isovaari. Työskentelen Helsingin normaalilyseossa opettajana ja opetusharjoittelun ohjaajana talossa, jossa isoisäni keväällä 1955 antoi opinnäytteensä.

 

Inari Saltevo
FM, englannin ja ranskan opettaja ja opetusharjoittelun ohjaaja
Helsingin normaalilyseo
Toivo J. Rantasen tyttärentytär