Muistokirjoitus Sakari Virolainen 1949–2021

Metsäalan lehtori, metsätalousinsinööri Sakari Virolainen menehtyi Kankaanpäässä 21.12.2021 sairauden myötä. Sakari syntyi Honkajoella siirtokarjalaisten perheeseen 3.1.1948. Pojasta varttui luonnossa viihtyvä, työtä pelkäämätön, vastuuntuntoinen nuori mies, joka suoritti metsäteknikon opinnot Tuomarniemen metsäopistossa 1972–1974. Opiskeluaikoina virisi ajatus opetusalalle ryhtymisestä.

Työelämän Sakari aloitti Laihian metsänhoitoyhdistyksessä. Vuodesta 1977 alkaen hän toimi opettajana Saarijärven metsäkoulussa, Tuomarniemen Kauhajoen yksikössä sekä Kullaan metsäoppilaitoksen Kankaanpään toimipisteessä. Opinto-ohjaajaksi hän valmistui 1986. Työ siirtyi sittemmin Kullaalle, jossa Sakari toimi eläköitymiseensä saakka Porin metsäopiston (nyk. Winnova) opettajana ja opinto-ohjaajana.

Lukeminen, puutyöt ja musiikki olivat Sakarille tärkeitä. Mäntymetsässä mieli lepäsi. Aale Tynnin Kaarisilta-runoon viitaten Sakari kirjoitti vuonna 2005: ”Minusta meillä jokaisella on oma kaarisiltamme. Se alkaa syntymästä ja päättyy kuolemaan. Tutustun omaan kaarisiltaani koulutuksen ja työelämän kautta, unohtamatta minulle tärkeitä ihmisiä.” Sakaria jäivät kaipaamaan vaimo ja kaksi tytärtä perheineen sekä lukuisat sukulaiset ja ystävät.

 

Sini Persson, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, Sakarin tytär