Muistokirjoitus Ritva Koivusaari 1934–2022

Lehtori, FT Ritva Koivusaari (entinen Rauhala) kuoli 8.10.2022 Jyväskylässä 88-vuotiaana. Hän oli monipuolinen koulutuksen, tutkimuksen ja järjestötoiminnan kehittäjä sekä pidetty opettaja ja kollega.

Ritva opiskeli ensin kansakoulunopettajaksi ja valmistui erityisopettajaksi ensimmäiseltä puhehäiriöisten koululogopedikurssilta Jyväskylän yliopistossa. Luokattoman erityisopetuksen ja samanaikaisopetuksen kehittäminen olivat lähellä Ritvan sydäntä. Ritvan tieteellisinä kiinnostuksen kohteina olivat kouluikäisten äänihäiriöt ja luku- ja kirjoitusvaikeudet. Hänen pro gradu-tutkielmansa valmistui vuonna 1971 Helsingin yliopistossa. Lisensiaatin työ äänihäiriöistä valmistui Oulun yliopistossa vuonna 1991 ja väitöskirja vuonna 1998.

Ritva oli Suomen logopedis-foniatrisen yhdistyksen (nykyisin Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys) aktiivinen toimija ja myös hallituksen puheenjohtaja sekä yhdistyksen kunniajäsen. Hän toimi Klinikkaopetus ry:n puheenjohtajana ja vaikutti myös siihen, että yhdistyksen nimi muutettiin muotoon Finnish Reading Association (FinRA). Ritvalle myönnettiin FinRA:n ensimmäinen kunniapuheenjohtajan nimike. Hänellä oli useita kansainvälisiä luottamustoimia mm. International Reading Association -yhdistyksessä, European Subcommittee -jaostossa (nykyisin IDEC) sekä Intellectual Freedom Committee -jaostossa.

Oulun yliopiston logopedian lehtorina Ritva työskenteli 1984–1998 ja Logopedian ja fonetiikan laitoksen johtajana ja vt. professorina 1993–1994. Opettajana hän oli asiantunteva ja innostava. Kollegana hän oli iloinen, helposti innostuva ja tasa-arvoa kannattava. Hänen hersyvän naurunsa muistavat kaikki. Vapaa-ajallaan hän toimi mm. Unicef-työn parissa. Lapsenlapset olivat hänelle erittäin tärkeitä.

Taina Välimaa, Matti Lehtihalmes, Sari Kunnari, Kerttu Huttunen, Kaisu Heinänen, Terhi Hautala
Oulun yliopisto
Logopedian tutkimusyksikkö