Muistokirjoitus Antti Henttonen 1922–2022

Antti Henttonen on poissa

Päätoimittaja, opetusneuvos Antti Henttonen nukkui pois 7.8.2022. Hän oli syntynyt Viipurin lähellä Antreassa 3.3.1922.

Antti pääsi vuonna 1939 Sortavalan seminaariin. Sodan vuoksi se suljettiin ja Antti opiskeli Kajaanissa ja Raumalla. Hän ehti osallistua kahteen sotaan ennen kansakoulunopettajaksi valmistumistaan vuonna 1946. Ensimmäiset työpaikat opettajana olivat Kalvolassa ja Lahdessa.

Opettajain Lehden päätoimittajana hän aloitti 1953 muutaman opettajavuoden jälkeen. Työrupeama kesti 31 vuotta ja sinä aikana myös lehden nimi muuttui Opettajaksi ja lehden julkaisijan nimi Suomen kansakoulunopettajien liitosta Opettajien Ammattijärjestöksi.

Alkuvuosina hänen tehtäviinsä kuului myös järjestön tiedotus- ja koulutuspoliittisen sihteerin tehtävät sekä mukanaolo palkkaneuvotteluissa. Niin sanotun Niukkas-budjetin leikkausten estämistä hän piti yhtenä tuon ajan merkittävimmistä saavutuksistaan.

Antti oli mukana myös taistelussa peruskoulun puolesta 1955. Peruskouluun siirtyminen johti myös opettajajärjestöjen yhdentymiseen eli OAJ:n syntyyn, mitä Antti oli syvällisesti tekemässä.

Antin kädenjälki näkyi monessa muussakin asiassa: uudistuvan koulun opettajien koulutuksen suunnittelussa, ruotsin kielen tulemisessa pakolliseksi ja koulun siirtymisessä viisipäiväiseen viikkoon. Hän oli mukana myös Hymypoika-patsaskilpailun keksimisessä.

Kirjallista toimintaansa Antti ei rajannut ainoastaan opettajajärjestön lehteen. Hänen kirjoittamansa parikymmentä kirjaa kertovat opettajista, koulusta, Karjalasta, sodista ja sotiemme veteraaneista. Hänet tunnettiin myös monien laulujen tekstinikkarina. Kansanlaulukuoro Peipposten sanoituksista suuri osa oli hänen käsialaansa.

Antti toimi myös Suomen aikakauslehdentoimittajien liiton SAL:n puheenjohtajana ja johti sen Sanomalehtimiesten liiton, nykyisen Journalistiliiton jäsenjärjestöksi.

Eläkkeelle siirtymisensä jälkeen vuonna 1984 Antti jatkoi lehtityötä mm. Liikuntakasvatus-lehden toimittajana ja Helsingin suomalaisen klubin Klubilehden päätoimittajana. Hänellä riitti aikaa myös Munkkivuoren seurakunnan ja moniin muihin luottamustehtäviin. Antrea-seuran johtokunnassa hän ehti olla 38 vuotta ja lopulta kunniajäsenenä.

Eläkkeellä ollessaan Antti joutui vielä yhteen koitokseen. Hänen Tyyra-puolisonsa sairastui ja kuoli.

85-vuotispäivillään hänen rinnallaan oli uusi ihminen, Arja. Muutama vuosi myöhemmin he menivät myös naimisiin. Sairaudet rajoittivat myös Antin viimeisiä vuosia.

 

Hannu Laaksola
Lehdistöneuvos
Opettaja-lehden päätoimittaja 1987–2014