Tuki kuntoon ennen oppivelvollisuuden laajennusta

Luonnos oppivelvollisuuslaista ei kelpaa OAJ:lle, koska siitä puuttuvat toimenpiteet, jotka mahdollistavat toisen asteen tutkinnon suorittamisen.

OAJ kannattaa oppivelvollisuuden laajentamista toiselle asteelle. Jokainen suomalainen tarvitsee vähintään toisen asteen tutkinnon ja sitä vastaavan osaamisen. Mutta järjestö painottaa, että opiskelijoiden oikeus saada opetusta ja tukea vaatii lakiesityksessä vahvemman huomion.

Sellaiset nuoret, jotka ovat nyt jääneet ilman toisen asteen tutkintoa ja tulevat uudistuksen myötä oppilaitoksiin, tarvitsevat nykyistä enemmän lähi-, tuki- ja erityisopetusta, ohjausta ja opiskeluhuollon palveluita, erilaisia yksilöllisiä opinpolkuja sekä nuoriso-, sosiaali- ja lastensuojelupalvelujen tukea.

Nämä toimet puuttuvat lakiesityksestä opinto-ohjauksen uudistuksia lukuun ottamatta.

− Maksuttomat matkat ja materiaalit eivät yksin riitä eivätkä ratkaise oppivelvollisuusuudistuksen onnistumista. Uudistus ei saa tyytyä mekaaniseen oppivelvollisuuden laajentamiseen vaan sen on ratkaistava niitä ongelmia, jotka johtavat koulupudokkuuteen, puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Lakiesitykseen tarvitaan merkittäviä muutoksia ennen kuin OAJ voi tukea sen hyväksymistä.

 

Luukkaisen mukaan ratkaisevaa koko oppivelvollisuuden uudistamistyössä on perusopetuksen vahvistaminen ja opetuksellisen ja ohjauksellisen tuen lisääminen ammatillisessa koulutuksessa. Jokaisella peruskoulun päättävällä on oltava toisen asteen opiskelun edellyttämät taidot, tiedot ja opiskeluvalmiudet.

OAJ haluaa jatkaa perusopetuksen arvioinnin uudistamista niin, että nykyistä selvemmin määritellään, mitä osaamista peruskoulussa pitää saavuttaa. Kun arvosanoille määritellään yhteiset kriteerit toiselle, neljännelle ja kuudennelle luokalle, voidaan tuen tarpeet huomata paljon nykyistä aiemmin.

OAJ myös vaatii, että kolmiportaisen tuen puutteet perusopetuksessa korjataan ja jokainen saa tarvitsemaansa tukea oikeaan aikaan. Oppivelvollisuutta laajennettaessa pitää oppilaan oikeus tukiopetukseen ja osa-aikaiseen erityisopetukseen ulottaa myös lukioon ja ammatilliseen koulutukseen sekä tutkintoon valmentavaan koulutukseen.

− Jo lakia säädettäessä on tehtävä opetusta ja tukea koskevat rakenteelliset uudistukset, Luukkainen edellyttää.

 

OAJ:n lausunto oppivelvollisuudesta:

OAJ vaatii monia muutoksia oppivelvollisuuden pidentämisen lakipakettiin

OAJ:n näkemys kolmiportaisen tuen uudistamiseksi:

Tuki toimivaksi koko opinpolulle