Täydennystehtävä: Konkretiaa EU:hun

Euroscola-kokouksessa opiskelijat tutustuvat EU:n päätöksentekoon, kertoo historian ja yhteiskuntaopin lehtori Tuuli Ojanperä helsinkiläisestä Viikin normaalikoulusta.

Lähdimme Euroscola-kokoukseen… koska halusin, että opiskelijat saavat EU-tietämykseensä lihaa luiden ympärille. Toivoin myös itse löytäväni innostavia näkökulmia opetukseen.

 

EU-asioiden opettaminen on… haasteellista. Tarjolla oleva materiaali on usein joko EU:n itsensä tuottamaa ja mahdollisia ongelmia silottelevaa tai sitten se on EU-kriittisten niin ikään aika yksipuolista viestintää. Olisi hyvä, että opetuksessa voisi tuoda esiin monenlaisia näkökulmia.

 

Strasbourgin-retkemme sai minut iloiseksi… koska lukiolaiset olivat niin taitavia ja löysivät ajattelemisen aihetta. Muista maista tulleiden nuorten kanssa ryhmissä työskennellessä heille konkretisoitui, millaisia ongelmia EU-työskentelyssä voi olla. Jo keskustelukulttuurit voivat olla erilaisia.

 

Monet oppilaat pitävät EU-asioita… hankalina. Retkelle osallistuneet löysivät unionista sekä hyvää että huonoa. Moni kiitteli, miten EU on onnistunut rauhantyössä. Toisaalta osa piti sitä turhan kalliina.

 

Tulevaisuudessa aion… kaivaa naftaliinista vanhan EU-päätöksentekosimulaation. Siinä opiskelijat pääsevät harjoittelemaan sitä, miten hankalista aiheista neuvotellaan ja koetetaan muodostaa yhteistä päätöstä. Lopuksi vielä äänestetään.

EU-tietoa nuorille

  • Euroscola on Euroopan parlamentin lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille tarkoittama ohjelma.

  • Parlamentti järjestää Strasbourgissa Euroscola- kokouksia, joihin saapuu nuoria eri puolilta EU:ta.