Rohkeasti uudistuksia päin

Pieni mutta pippurinen OKKA-säätiö edistää koulutuksen asemaa yhteiskunnassa. Tänä vuonna säätiö on muun muassa kehittänyt kriteerejä ammatillisen koulutuksen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

Jos rohkea kerran rokan syö, niin OKKA-säätiössä hernari maistuu.

Koska koulutus-, kasvatus- ja tutkimusaloille apurahoja ja palkintoja jakavassa säätiössä on vain kaksi työntekijää, on uskallettava lähteä avoimesti mukaan uusiin projekteihin ja yhteistyökuvioihin.

– Haluamme aina nähdä kortit ensin, vasta sitten päätämme. Mihinkään ei sanota suoraan ei, Tuulikki Similä korostaa.

Hän johtaa OKKA-säätiön toimintaa. Suunnittelupäällikkö Erkka Laininen vastaa varsinkin kestävän kehityksen edistämisestä koulutusalalla. Yhteisiä työvuosia on takana seitsemän.

Ei voimakaksikko toki suin päin mihinkään syki, koska aika on rajallista säätiössäkin. Notkeus, rohkeus ja yhteistyö ovat elinehto, kun porukka on pieni.

 

Säätiön tehtävä on tukea koulutus- ja kasvatusalan kehittämis- ja tutkimustoimintaa sekä edistää arvokeskustelua. Säätiö jakaa apurahoja, stipendejä ja palkintoja vuosittain kymmenientuhansien eurojen edestä muun muassa tutkimukseen ja opettajien täydennyskoulutukseen.

Jaettava raha ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa. Säätiö on ennen kaikkea toiminnallinen ja ennakoiva vaikuttaja koulutusalalla laajojen yhteistyöverkostojensa avulla.

OKKA-säätiö on muun muassa mukana järjestämässä Ammatillisia opettajapäiviä. Järjestääpä säätiö myös opettajille novellikilpailua Turun kirjamessujen yhteydessä.

OAJ:n kanssa säätiö tekee laajaa yhteistyötä esimerkiksi kestävän kehityksen toimikunnassa. Säätiö myös hallinnoi OAJ:n eri taustayhteisöjen nimikkorahastoja.

Yksi hyvä esimerkki työstä on Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi, jota säätiö ylläpitää. Peruskoulut, lukiot, ammattioppilaitokset ja muun muassa kansalaisopistot voivat hakea sertifikaattia, jos niillä on toimiva kestävän kehityksen ohjelma.

– Tähän mennessä sertifikaatteja on myönnetty lähes sata, kauimpana Espanjan Aurinkorannikon suomalaiskoululle, Erkka kertoo.

 

Tänä vuonna OKKA-säätiö on ollut mukana testaamassa kriteerejä ammatillisen koulutuksen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Hanketta on vetänyt Stadin aikuisopisto.

Kokeiluja on tehty kahdeksassa ammattioppilaitoksessa. Tavoitteena on, että jatkossa oppilaitoksen johto, opettaja, työpaikkaohjaaja ja koulutuksen järjestäjä arvioisivat toimintaansa ensin keskenään, sitten keskustelisivat kehitystarpeista yhdessä.

Kriteerikokeilussa on selkeästi noussut esiin se, kuinka kipeästi työpaikkaoppimisen arviointi ja kehittäminen kaipaavat työkaluja. Erityisesti oppilaitosten ja työpaikan välinen yhteistyö ja tiedonkulku kaipaavat petraamista.

Seuraavaksi kriteerit on tarkoitus sovittaa vuodenvaihteessa voimaan tulevaan ammatillisen koulutuksen uudistukseen. Työ jatkuu muissa verkostoissa, koska nykyinen hanke päättyy.

– Kriteerejä tarvitaan vielä aiempaa enemmän, koska uusi laki ei juuri ohjaa, miten oppiminen työpaikalla toteutetaan ruohonjuuritasolla, Erkka korostaa.

 

OKKA-säätiön perinteinen kansainvälinen kesäkoulu järjestetään ensi vuonna neljättä kertaa, ja se vie Roomaan. Hae kesäkouluun 22.12.2017 mennessä.
okka-saatio.com

Aktiivinen koulutusvaikuttaja

20-vuotias OKKA-säätiö kehittää koulutus-, kasvatus- ja tutkimusaloja sekä lisää niiden vaikuttavuutta ja arvostusta. Säätiö myös edistää alojen tieteellistä tutkimusta ja tukee taidekasvatusta.

Apurahoja säätiö myöntää opetuksen edistämiseen ja opettajan sekä esimiehen työn tukemiseen liittyviin koulutuksiin, kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, taide- ja kulttuurihankkeisiin sekä opintomatkoihin.

Julkaisee muun muassa tieteellistä Ammattikasvatuksen aikakauskirjaa neljästi vuodessa.

Säätiön hallituksessa istuu aina OAJ:n puheenjohtaja sekä eri opettajaryhmien edustajia. Säätiö tekee päätöksensä itsenäisesti.