Rekisteri säästäisi opettajat ja rehtorit kyselytulvilta

Opettajarekisteristä olisi useita hyötyjä, toteavat selvityshenkilöt. Se esimerkiksi tuottaisi pitkällä aikavälillä säästöjä, kun nykyiset opettajatiedonkeruut jäisivät pois.

OAJ patistaa maan hallitusta ryhtymään ripeästi toimiin opettajarekisterin perustamiseksi. Esitys rekisteristä pitää saada ensi syksynä eduskunnalle, jotta rekisterin perustaminen onnistuu tällä hallituskaudella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien selvityshenkilöiden mukaan opettajarekisteri tarvitaan opettajatarpeiden ennakoimiseksi sekä koulutuksen kehittämisen ja tutkimuksen tarpeisiin.

Ennen joulua julkistetussa selvityksessä rekisterille ei löytynyt muita järkeviä vaihtoehtoja.

 

Nykyisin eri tahot teetättävät opettajilla ja rehtoreilla mittavan määrän erilaisia kyselyitä. Monet tiedoista olisi suoraan saatavissa rekisteristä, jolloin kyselyiden tarve vähenisi.

– OAJ:lle on tärkeää, että opettajat ja rehtorit voivat keskittyä työhönsä ilman jatkuvien kyselyiden tuomaa rasitusta, erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen sanoo.

Nykyisin opettajatarpeita ennakoidaan epämääräisten ja hajanaisten tietojen varassa.

Rekisteri on tärkeä myös koulutuksellisen tasa-arvon turvaamiseksi. Opettajista on merkittävä pula etenkin varhaiskasvatuksessa, erityisopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.

– Jokaiselle lapselle ja nuorelle on turvattava oikeus kelpoiseen opettajaan, mutta nykyisin opettajatarpeita ennakoidaan hyvin epämääräisten ja hajanaisten tietojen varassa, Lyhykäinen sanoo.

 

Opettajarekisteriin tallennetuista henkilötiedoista ei tulisi yleisölle julkisia. Tietojen saaminen edellyttäisi erillistä tietopyyntöä rekisteristä vastaavalle viranomaiselle.

Rekisterin perustamiskustannuksiksi arvioidaan noin viiden vuoden ajalta kolmisen miljoonaa euroa. Jatkossa ylläpito maksaisi enintään 500 000 euroa vuodessa, mutta todennäköisesti muutaman ensimmäisen vuoden jälkeen selvästi vähemmän.

Kuluja arvioitaessa on otettava huomioon nykyisten tiedonkeruiden kulut, jotka rekisterin myötä säästyvät. Pitkällä aikajänteellä rekisteri selvityksenkin mukaan tuo säästöjä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on ilmoittanut käynnistävänsä opettajarekisteristä seuraavaksi lausuntokierroksen.

 

Mikä ihmeen rekisteri?

  • OAJ on vuosien ajan vaatinut opettajarekisteriä, johon kootaan tiedot opettajista ja heidän kelpoisuuksistaan.
  • Rekisteri muun muassa auttaa opettajankoulutuksen paikkamäärien arvioinnissa ja tarjoaa ajantasaista tietoa päätöksenteon pohjaksi. Nyt tieto on puutteellista ja hajallaan eri tietokannoissa.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitysryhmä luovutti selvityksensä opettajarekisterin tarpeesta joulukuussa.

Lue lisää: