Pisa-pomo painottaa varhaiskasvatusta

Andreas Schleicherin mielestä sosiaaliset taidot, uteliaisuus ja kriittisyys vievät meidät tulevaisuuteen. Nämä tulevaisuustaidot istutetaan lapsiin varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatus on tie kohti tasa-arvoa, mutta ei mikä tahansa varhaiskasvatus.

– Varhaiskasvatus saattaa jopa kasvattaa lasten välisiä eroja, jos henkilöstön osaaminen on heikkoa, OECD:n koulutusosaston johtaja Andreas Schleicher sanoi opetusministereiden ja opettajajärjestöjen huippukokouksessa Espoon Dipolissa.

Lisää laatua varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen saadaan OECD:n mukaan parantamalla työoloja, jotta alalle saadaan houkuteltua osaavaa ja koulutettua työvoimaa.

– Opettajien työolot ovat palkasta lähtien monessa maassa huomattavasti huonommat varhaiskasvatuksessa kuin esimerkiksi perusopetuksessa, ja näin on myös Suomessa, Pisa-testeistä vastaava Schleicher huomautti.

Hänen mielestään myös Suomen pitäisi tehdä nykyistä enemmän sen eteen, että varhaiskasvatukseen osallistuisi entistä suurempi osa 3–5-vuotiaista. Ero muihin OECD-maihin on suurin viisivuotiailla, joista Suomessa varhaiskasvatuksessa on 84 prosenttia, kun OECD-keskiarvo on 95.

On siirryttävä hoivan ajatuksesta oppimisen ajatukseen.

Mister Pisaksi tituleerattu Schleicher osallistui jo kahdeksatta kertaa International Summit on the Teaching Profession -huippukokoukseen. Hän iloitsi, että varhaiskasvatus oli nostettu Suomen aloitteesta ensi kertaa kokouksen asialistalle.

– Ymmärrys aivojen kehityksestä on ympäri maailmaa nostanut ymmärrystä varhaiskasvatuksen merkityksestä. On tärkeää siirtyä hoivan ajatuksesta oppimisen ajatukseen. Varhaiskasvatuksella on suuri merkitys paitsi oppimiskyvylle myös sosiaalisille ja kognitiivisille taidoille, Schleicher sanoi.

Hän esitteli tutkimuksia, joiden mukaan aivojen herkkyys vuorovaikutus- ja tunnetaitojen oppimiseen on suurimmillaan noin kolmevuotiaana. Myös tulevaisuuden taidoiksi nimetyt uteliaisuus ja kriittisyys kehittyvät jo alle viisivuotiaana.

OAJ esitti vuosi sitten, että esiopetus aloitettaisiin jo viisivuotiaana, koska lapsen oppimisherkkyys on silloin parhaimmillaan.

 

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministerin Sanni Grahn-Laasosen mielestä kaksivuotisesta esiopetuksesta tulisi päättää jo tulevissa hallitusneuvotteluissa. Kaksivuotinen esiopetus hyödyttäisi erityisesti tukea tarvitsevia ja maahanmuuttajataustaisia lapsia.

OAJ kannattaa sitä, että 5–6-vuotiaiden esiopetukseen sovelletaan jatkossakin perusopetuslakia. Perusopetuslaki takaa, että esiopetus on maksutonta eikä sillä tavoitella voittoa.

 

Lue lisää ISTP-huippukokouksesta: oaj.fi/Ajankohtaista