Pahin koronapelko väistyi – kysely kertoo, että työ varhaiskasvatuksessa tuntuu merkitykselliseltä

Aluksi korona ahdisti, mutta lopulta poikkeusoloista jäi käteen myös uutta ja hyvää. Mari Hovila pyöritti eskarin lähiopetusta ja ideoi samalla ryhmän etäyhteydenpitoa. OAJ:n kyselyn mukaan varhaiskasvatuksen opettajat ja johtajat tuntevat, että heidän työllään on suuri merkitys.

Kun koronaepidemia alkoi ja maahan julistettiin poikkeusolot, vaasalainen varhaiskasvatuksen opettaja Mari Hovila oli ahdistunut ja kauhistunut. Koronaa tuli joka tuutista, ja lopulta televisiokin piti vain napsauttaa kiinni.

Nyt Hovilasta tuntuu, että hän selvisi erikoislaatuisesta keväästä ihmeen hyvin.

– Tämä toi myös paljon kaikkea positiivista, mikä varmaan muuttaa arkea jatkossakin.

Hovila oppi monenlaisia uusia taitoja, ja esimerkiksi kaupungin eskariopettajat alkoivat pitää yhteyttä toisiinsa Teamsilla.

 

Hovilan kokemus heijastelee OAJ:n kyselyiden tuloksia. Järjestö kysyi varhaiskasvatuksen opettajilta ja johtajilta sekä huhtikuussa että kesäkuussa, miten työskentely poikkeusoloissa on sujunut.

Esimerkiksi töissä koettu ahdistus ja pelko näyttäisivät helpottaneen. Huhtikuussa yli puolet varhaiskasvatuksen opettajista ja johtajista vastasi myöntävästi väitteeseen ”minua ahdistaa ja pelottaa työn tekeminen päiväkodissa koronan takia”. Kesäkuun alussa myöntävästi vastasi enää 31 prosenttia.

Varhaiskasvatuksen opettajat ja johtajat tunsivat myös, että heidän työllään on suuri merkitys. Lukema oli jopa noussut huhtikuusta ja oli nyt 83 prosenttia.

 

Ohjeistus turvallisen toiminnan järjestämisestä ja sen noudattamisesta näyttäisi parantuneen selvästi huhtikuun lukemista.

– Nyt on kansalliset ohjeet, ja vastausten perusteella niitä noudatetaan suhteellisen hyvin mutta ei täydellisesti. Vastauksissa oli valittu jonkin verran myös vaihtoehtoja ”heikosti” tai ”ei lainkaan”, erityisasiantuntija Kirsi Sutton OAJ:stä sanoo.

Väitteet käsittelivät muun muassa sitä, toimiiko päiväkodin henkilöstö saman lapsiryhmän kanssa, siirtyykö henkilöstö yksiköstä toiseen, onko lasten määrä lapsiryhmässä normaalia pienempi ja toimivatko lapsiryhmät omissa tiloissaan.

Yli kolmasosa kertoi, että päiväkodissa ei ole erillistä tilaa oireilevaa tai sairastunutta varten, vaikka kansallisten ohjeiden mukaan sellainen pitäisi olla.

Tyytymättömiä oltiin myös päiväkodin siivouksen tehostamiseen. Monen mielestä tehostettuun siivoukseen ei ollut käytössä riittävästi henkilöstöä.

 

Opettajien ja johtajien vastaukset erosivat toisistaan siinä, oliko työnantaja heidän mielestään työjärjestelyissä huomioinut heidän terveydentilansa.

Johtajista lähes 70 prosenttia kertoi, että heidän terveydentilansa oli pystytty huomioimaan työjärjestelyissä hyvin. Opettajista taas vain runsaat 40 prosenttia tunsi terveydentilansa tulleen huomioiduksi.

Jotkut johtajat kertoivat avovastauksissaan, että heillä oli mahdollisuus etätyön tekemiseen, mutta he ovat nähneet johtajan velvollisuudeksi johtaa joukkoja ja päättäneet siksi työskennellä työpaikalla.

 

Paakarin päiväkodissa työskentelevän Mari Hovilan työn vaikeuskerrointa kasvatti se, että lähiopetus ja etäopetus pyörivät yhtä aikaa. Eskariryhmässä oli pari lasta lähiopetuksessa.

Vaasassa tehtävien antaminen kotona oleville eskarilaisille oli keskitetty yhdelle opettajalle, joka koordinoi tehtävät kaikille eri eskariryhmien lapsille. Hovila tiimeineen halusi kuitenkin pitää omaan ryhmään yhteyttä myös henkilökohtaisesti.

He lähettivät lapsille viestejä ja tehtäviä, esimerkiksi itse tehdyn satuhierontavideon, jonka opeilla lapset saivat tehdä hieronnan perheenjäsenelleen. Hovila pyrki suunnittelemaan tehtävät niin, että ne eivät työllistäisi vanhempia liikaa.

– Kyllä tuntui, että työtä oli enemmän kuin normiaikana, tuntui, että päivät loppuivat kesken.

 

Vaasassa ennestään erikoista tilannetta sotkevat nyt lomautukset. Hovila on lomautettuna juhannuksenalusviikon. Henkilöstömitoituksessa mennään äärirajoilla.

Myönteinen muutos on luvassa elokuussa, kun voimaan astuu kaksi säädösmuutosta: oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen tulee takaisin ja henkilöstön ja lasten määrän mitoitus palautetaan suhdelukuun 1:7.

Hovilan mukaan arkea helpottaa huomattavasti, kun ryhmässä on 21 lasta, ei enää 24.

– Olen oikein tyytyväinen, että suhdelukua lasketaan. Kolme lasta vaikuttaa aika paljon.

Vastausten perusteella kansallisia ohjeita noudatetaan suhteellisen hyvin.

OAJ:n kesäkuisessa kyselyssä selvitettiin myös kesän järjestelyitä. Aiempaa useampi päiväkoti pidetään tänä kesänä auki.

Kansallisen ohjeistuksen mukaan henkilöstöä tai lapsia ei pääsääntöisesti pidä siirtää ryhmästä tai yksiköstä toiseen. Tartuntojen ehkäisemiseen tähtäävä ohjeistus näyttäisi kyselyvastausten perusteella toteutuvan suurimassa osassa päiväkodeista, mutta paikoin toteutus on ollut heikkoa tai olematonta.

OAJ kysyi varhaiskasvatuksen opettajien ja johtajien kokemuksia työskentelystä poikkeusoloissa. Kysely tehtiin jäsenotoksena sähköpostitse, ja sitä jaettiin OAJ:n somekanavilla. Kesäkuun kyselyyn tuli 613 vastausta.