Oululaiset opettajat kaipaavat lisää someosaamista

Oulussa nuorten turvallisuudentunnetta tuetaan jatkamalla koulunkäyntiä tavalliseen tapaan. Oululaisopettajat kaipaavat lisää ymmärrystä somen käytöstä.

Oulun seksuaalirikosepäilyjen paljastuttua kaupunki tarttui nopeasti toimeen lasten ja nuorten turvallisuudentunteen vahvistamiseksi ja rikosten ehkäisemiseksi. Lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan tuetaan erityisesti koulun kautta.

Oulun koulut lähettivät seksuaalirikosten paljastuttua vanhemmille Wilma-viestin. Siinä kerrotaan, mistä rikosten järkyttämät nuoret ja vanhemmat saavat tukea. Tukea ja keskustelu-apua tarjoavat erityisesti koulupsykologit ja -kuraattorit sekä kouluterveydenhoitajat.

Vanhempia kehotetaan keskustelemaan lasten ja nuorten kanssa sosiaalisen median käytöstä ja suhtautumisesta tuntemattomiin. Rikoksista epäillyistä ainakin osa on ollut yhteydessä alaikäisiin uhreihinsa sosiaalisen median kautta.

 

Kouluissa luvassa on myös sosiaaliseen mediaan liittyvää ohjeistusta. Kaikkiin kouluihin valitaan työntekijöiden joukosta somevastaava, joka perehtyy nuorten somen käyttöön ja neuvoo muita koulun aikuisia.

Laanilan koulussa opettavien Satu Kurvisen ja Jussi Tombergin mielestä neuvot tulevat todella tarpeeseen.

– Koulussamme on käynyt poliisi antamassa laillisuuskasvatusta myös someen liittyen, mutta some on niin suuri osa nuorten elämää, että myös meidän opettajien olisi hyvä ymmärtää sitä nykyistä paremmin, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Kurvinen sanoo.

Esimerkiksi hänen oppilaansa käyttävät Snapchatiä, mutta hänellä itsellään ei ole sovellusta puhelimessaan.

– Oppilaat ovat näyttäneet minulle ohjelman käyttöä. Olemme puhuneet siitä, että yksityisasetukset kannattaa säätää sellaisiksi, että sijaintitietoa ei näy.

Laanilan yläkoulun ja lukion biologian ja maantieteen opettaja Tomberg kertoo jämähtäneensä somen käytössä Facebookiin.

– Instagram-tilikin minulla on, mutta nuoret eivät ole enää sielläkään.

Nuoret keskustelevat mielellään, kun keskustelua herätellään.

Kurvinen kertoo jutelleensa tapahtumista oppilaiden kanssa.

– Oppilaat tykkäävät normaalista arjesta eivätkä ole itse ottaneet asiaa puheeksi. Yläkoululaiset keskustelevat kyllä mielellään, kun keskustelua herätellään.

Kun nuori ottaa jonkin kipeän asian puheeksi, aikuisen pitää pysähtyä sen äärelle.

– Kiireinen koulumaailma mahdollistaa pysähtymistä huonosti, mutta sille on vain otettava aikaa, Tomberg korostaa.

Laanilan yläkoulussa nuoria suojaa väärinkäytöksiltä myös kunnollinen seksuaalikasvatus. Terveystiedossa käydään seksuaalista kasvua läpi vuosittain. Lisäksi Tomberg ja kotitalousopettaja järjestävät kasiluokkalaisille teemapäivän, jonka aikana seksuaalisuuteen pureudutaan ajan kanssa.