Koronalomautukset iskevät etenkin varhaiskasvatukseen – luottamusmiesten tukeminen tärkeysjärjestyksen kärjessä

Koronakriisi on aiheuttanut ennennäkemättömän yt-neuvotteluiden ja lomautusten aallon. Opetusalalla se koettelee erityisesti varhaiskasvatusta. OAJ työskentelee hartiavoimin jäsentensä puolustamiseksi, ja paikoin lomautuksia onkin saatu torjuttua.

Koronakriisi on lisännyt lomautuksia ja lomautusaikeita koko yhteiskunnassa, myös opetusalalla. KT Kuntatyönantajien kysely kertoo, että kaksi kolmesta Suomen kunnasta arvioi lomauttavansa henkilöstöään.

OAJ:n kehittämispäällikön Niku Tuomiston mukaan ei voida suoraan päätellä, että lomautusuhka koskisi kahta kolmasosaa opettajista, vaan opetusalalla puhutaan todennäköisesti hieman pienemmästä osuudesta.

Yt-neuvottelut painottuvat pieniin kuntiin. Monet suuret kaupungit, kuten Helsinki, Espoo tai Vantaa, noudattavat valtioneuvoston ohjeistusta eivätkä ole aikeissa lomauttaa, mutta esimerkiksi Oulu käy yt-neuvotteluita.

Kun poikkeustila koronakriisin takia alkoi, lomautukset iskivät opetusalalla aluksi voimakkaimmin yksityiseen varhaiskasvatukseen. Lähes kaikki yksityiset päiväkodit lomauttivat henkilöstöään. Nyt lomautuksia on paikoin peruttukin.

 

Kunnissakin lomautukset näyttävät osuvan opettajien joukossa pahimmin varhaiskasvatuksen opettajiin. Heistä jopa puolta uhkaa lomautus. Yleissivistävien opettajien lomautuksia on tiedossa vähemmän.

Lomautetuiksi on joutunut myös paljon urheiluopistojen ja vapaan sivistystyön opettajia, joiden työt loppuivat, kun valtioneuvosto sulki oppilaitokset. Ammatillisessa koulutuksessakin yt-prosessien määrä on kasvanut koronan seurauksena.

Yliopistoista OAJ:hin ei juuri ole tullut lomautusaikeita koskevia yhteydenottoja. Valtioneuvosto on ohjeistanut, että valtion laitoksissa ei lomauteta.

Valtio on luvannut hyvittää kunnille kriisin aiheuttamia kustannuksia.

Usein lomautusten taustalla on kuntien pitkäaikaisia talousongelmia, ei pelkästään koronakriisi.

– Jos talouden rakenne on sellainen, että rahaa menee enemmän kuin tulee, lomauttaminen ei korjaa ongelmaa, Tuomisto sanoo.

Valtio on luvannut hyvittää kunnille kriisin aiheuttamia kustannuksia.

 

OAJ:n edustajat tekevät töitä lomautusten torjumiseksi, ja paikoin yt-pöydissä on nähty myös valoa. OAJ:läisten lomautuksilta on vältytty muun muassa Liperissä, Lapualla, Pielavedellä ja Taipalsaarella.

Kunnan yt-neuvotteluissa OAJ:n jäseniä edustaa neuvottelujärjestö Jukon pääluottamusmies, joka lähes aina on opettajataustainen OAJ:n jäsen.

Yt:itä käydään nyt monissa sellaisissakin kunnissa, joissa niistä ei ole aiempaa kokemusta. Tarve OAJ:n toimiston tarjoamiin luottamusmiesten tukipalveluihin on suuri.

– Olemme pyrkineet siihen, että parin päivän sisällä jokainen pääluottamusmies saa tuen, Tuomisto sanoo.

 

Pääluottamusmies käy varsinaiset yt-neuvottelut työnantajan kanssa, mutta paikallisyhdistyksellä on tärkeä rooli taustatukena. Yhdistys pitää yhteyttä jäsenistöön ja tarvittaessa esimerkiksi tiedotusvälineisiin ja oppilaiden vanhempiin. Tämä on tärkeää tehdä yhteistyössä pääluottamusmiehen kanssa.

Lomautuskysymyksissä auttaminen on nostettu tärkeysjärjestyksen kärkeen.

Yksittäisen jäsenen on ongelmatilanteissa syytä ensisijaisesti olla yhteydessä omaan luottamusmieheen ja paikallisyhdistykseen. Tarvittaessa OAJ:n toimiston asiantuntijat vastaavat jäsenten yhteydenottoihin. Lomautuksiin liittyvissä kysymyksissä auttaminen on nyt nostettu tärkeysjärjestyksen kärkeen.

Myös opetusalan esimiehiä OAJ tukee normaaliin tapaan.

– Esimiehetkin ovat olleet kovilla, Tuomisto muistuttaa.

 

Tuomiston mukaan poikkeustilanteessa monilla työnantajilla on ollut kova kiire saada työntekijät mahdollisimman nopeasti pakkolomalle. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen kysyntä voi nousta jopa tavallista korkeammaksi jo kesällä.

– Lomautettua ei voi noin vain soittaa töihin, koska tällä on oikeus vastaanottaa muuta työtä lomautusaikana tai irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa. Ja kun vuosiloma on vahvistettu, sitä ei voi keskeyttää yksipuolisesti.

Koronakriisin takia on tehty tilapäisiä muutoksia lomautuksiin liittyviin lakeihin. Työttömyysturvassa on normaalisti viiden päivän omavastuuaika, mutta 6. heinäkuuta mennessä alkavista lomautuksista työttömyyspäivärahaa saa jo ensimmäisestä päivästä alkaen.

Nopeutetun yt-menettelyn mahdollisuus puolestaan koskee vain yksityistä työnantajaa, julkiset työnantajat kuten kunnat eivät voi sitä soveltaa.