Jäsenelle nyt: Työaikasuunnittelu kuntoon

OAJ:n Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajien paikallisyhdistys sai avustuksen yhteisöllisen työaikasuunnittelun kehittämiseen. Tavoitteena on lisätä opettajien työssäjaksamista ja viihtymistä.

OAJ:n työhyvinvointirahasto myönsi ensimmäisessä haussaan 110 000 euroa Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajien Resurssit riittämään -hankkeen toteuttamiseen.

Seuraava hakukierros on alkuvuodesta 2022.

– Työajan riittävyys nousee Diakissa jatkuvasti esiin eri yhteyksissä, esimerkiksi työhyvinvointikyselyissä, kertoo yhdistyksen tiedottaja, hakemuksen tekemiseen osallistunut tulkkauksen lehtori Ulla Niittyinperä.

– Lehtorit kokevat, että kuormitus jakautuu epätasaisesti lukuvuoden aikana. Omia työtehtäviä on vaikea ennakoida ja priorisoida.

 

Diak kehittää työhyvinvointirahaston avustuksella työn jakamiseen ja työstä sopimiseen mallia, jolla opettajien hiljainen tieto saadaan mukaan suunnitteluun.

– Toiset kurssit ovat esimerkiksi työläämpiä toteuttaa kuin toiset. Kun kurssien kuormittavuus tunnetaan, työt voidaan jakaa tasapuolisesti, Niittyinperä kuvailee.

Suunnittelun ja työnjaon ongelmakohtia selvitetään henkilöstölle tehtävällä kyselyllä. Oppia haetaan myös toisten ammattikorkeakoulujen käytännöistä.

Yksi solmukohta saattaa olla se, että keskustelulle ei varata riittävästi aikaa silloin, kun henkilöstön olisi vielä mahdollista vaikuttaa työnjakoon.