Hyvinvointi ei ole sanahelinää – Raahe saa työntekijöiltään kiitosta

Raahe ei ole koskaan lomauttanut opettajia. Kaupungin homekoulutkin jäävät pian historiaan.

Aivan käsittämättömän hienolta tuntuu. Että tämä meidän ihan tavallinen työ nähdään merkittävänä. Kyllä voi olla ylpeä koko meidän kasvatuksen ja koulutuksen väestä, Raahen opetus-ja kasvatusjohtaja Kati Haarala iloitsee.

Iloon on syynä OAJ:n myöntämä vuoden 2021 koulutusvaikuttaja-tunnustus.

Palkinnon perusteluiden mukaan “Raahen kaupungissa vaalitaan työrauhaa ja arvostetaan kasvatus- ja koulutustyötä” samoin ”Yhteistyö työnantajan ja työntekijöiden välillä on aktiivista ja toimivaa”.

 

Haarala arvelee, että saatu tunnustus ei johdu mistään yksittäisestä teosta vaan kokonaisuudesta.

– Meillä kasvatuksen ja koulutuksen arvostus näkyy ihan ylätasolta kaupunginvaltuustosta aina sinne ruohonjuuritasolle kouluihin ja päiväkoteihin asti, Haarala sanoo.

Osoitus pienten kuntalaisten ja opetusalan ammattilaisten kunnioittamisesta on esimerkiksi se, että Raahe ei ole lomauttanut opettajia taloudellisesti tiukkoinakaan aikoina.

Päättäjät ovat satsanneet tulevaisuuteen rakentamalla ja korjaamalla koulu- ja päiväkotirakennuksia. Homekoulut ovat pian Raahessa historiaa.

Konkreettisia satsauksia ovat myös hyvinvointiohjaajien eli hyviksien sekä psykiatristen sairaanhoitajien eli psyykkarien palkkaaminen kouluihin.

– Hyvikset ovat sosionomeja tai lähihoitajia. He ovat yläkouluissa oppilaita varten. Heidän puoleensa voi kääntyä, jos on vaikka jotain huolia ja murheita. Heidän työnsä tuo työrauhaa opettajillekin, Haarala huomauttaa.

Aina työ- ja oppimisympäristön kehittäminen ei vaadi suuria rahoja. Raahessa opettajakunta on työnantajan myötävaikutuksella kehittänyt peruskoulun opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta Elävän opsin.

– Elävään opsiin on poimittu ne asiat, jotka ainakin pitää käsitellä. Opettajille on jäänyt enemmän aikaa oppilaiden kohtaamiseen, Haarala selittää.

 

Raahen opettajien pääluottamusmies Eija Haukka-Joensuu kiittelee hyvää yhteistyötä työnantajan kanssa.

– Keskustelemme säännöllisesti henkilöstöhallinnon sekä opetus- ja kasvatuspuolen johdon kanssa. Käsittelemme yhdessä uusia asioita hyvissä ajoin ennen virallista päätöksentekoa. Työnantaja tietää meidän näkökantamme, Haukka-Joensuu kertoo.

Etukäteen keskustelemalla välttyy hänen mukaansa turhalta vastakkainasettelulta.

Lisäksi kaupunki ja OAJ ovat yhteistyössä muokanneet palkkaukseen vaikuttavaa työn vaativuuden arviointia.

Myös päättäjiin on hyvä keskusteluyhteys. OAJ:n paikallisyhdistys tapaa vuosittain puolueiden valtuustoryhmiä, tulevaisuuslautakuntaa ja kaupunginhallitusta.

Haukka-Joensuu ja Haarala kiittelevät sitä, miten kuntapäättäjät ovat nostaneet lapsiystävällisyyden yhdeksi Raahen kaupungin strategian painopistealueeksi.

– Käytäntö todistaa, ettei strategia ole vain sanahelinää, Haukka-Joensuu sanoo.

Opettajien hyvinvointi heijastuu myös lapsiin ja nuoriin.

Uutisotsikot ovat raportoineet, miten varhaiskasvatuksen opettajista on huutava pula. Raahessa toimiin on kuitenkin ollut hyvin hakijoita – tosin pidempiin sijaisuuksiin on ollut välillä hankala löytää opettajia.

– Kilpailemme samoista ammattilaisista esimerkiksi Oulun kanssa. En tiedä, onko hyvä maine vaikuttanut rekrytointiin, mutta olen huomannut, että meille tultuaan ihmiset ovat tyytyväisiä ja haluavat jäädä. Vaihtuvuus on pientä, Haarala sanoo.

Yksi Raahen houkutin on palkka. Varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkataso on Raahessa parempi kuin Oulussa. Toinen houkutin on joustavuus. Haaralan mukaan työnantaja joustaa esimerkiksi työajoissa tarpeen vaatiessa.

Hän tähdentää, että henkilöstön työviihtyvyys on arvo sinänsä, mutta merkitystä on myös sillä, että opettajien hyvinvointi heijastuu lapsiin ja nuoriin.

Vaikka Raahessa moni asia on hyvin, tekemistä riittää. Sekä Haaralan että Haukka-Joensuun mukaan etenkin lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä erilaisten oppijoiden eteen pitää vielä tehdä töitä.

Parhaillaan raahelaiset kehittävät uudenlaista koulunkäyntiratkaisua oppilaille, jotka oirehtivat käyttäytymällä väkivaltaisesti.

 

Kunniamaininta Al-Holin lasten etäopetukselle

  • OAJ:n hallitus palkitsee vuosittain kasvatus- ja koulutusalalla ansioituneen henkilön tai yhteisön Vuoden koulutusvaikuttaja -tunnustuksella.
  • Vuoden 2021 koulutusvaikuttaja on Raahen kaupunki.
  • Kunniamaininnan sai Kansanvalistusseuran Etäkoulu Kulkuri, joka järjesti Syyrian Al-Holin pakolaisleirin suomalaislapsille etäopetusta.