Youtube-videoita saa pian käyttää opetuksessa

Mitä uudistettu tekijänoikeuslaki merkitsee opettajalle? Kysymyksiin vastaa Kopioston lakiasiainjohtaja Kirsi Salmela, joka on kirjoittanut kirjan opettajan tekijänoikeuksista.

Uudistettu tekijänoikeuslaki meni läpi eduskunnassa helmikuun lopussa. Miksi tekijänoikeuslaki piti uusia?

Laki panee Suomessa täytäntöön vuonna 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin. Sen mukaan kaikentyyppisiä teoksia on pystyttävä käyttämään digitaalisesti opetuksen havainnollistamiseen rajatulle joukolle.

Laki tulee voimaan 1.4.2023.

 

Tiivistäisitkö pähkinänkuoreen, mitä laki muuttaa.

Uusi laki tuo opettajalle lisää vapautta erilaisten oppimateriaalien käyttöön. Laki ei muuta varsinaisesti opettajan asemaa oppimateriaalin tekijänä, mutta vahvistaa sitä.

Direktiivin tarkoitus on ollut vahvistaa teosten tekijöiden asemaa, ja opettaja on tekijä niin kuin muutkin.

 

Miten materiaalien käyttöoikeus laajenee opetuksessa?

Tähän asti ongelmana ovat olleet Youtube-videot ja verkossa olevat videot, joiden käyttöön ei ole ollut lupaa saatavilla. Nyt Youtube- ja muita verkkovideoita saa käyttää opetuksen havainnollistamiseen rajatulle joukolle.

Opetuksen havainnollistaminen on teoksen otteen tai osan käyttämistä, mutta jos kyseessä on lyhyt video, sen voi näyttää kokonaan.

Laki vahvistaa opettajan asemaa oppimateriaalin tekijänä.

Tuliko laissa muutoksia painettujen oppimateriaalien käyttöön?

Ei tullut. Niiden käytössä lähtökohtana on Kopioston kopiointilupa ja sen sallimat kopiointi- ja muut ehdot, kuten ennenkin.

Kopioston kopiointilupa parantui. Nyt opettajilla on entistä helpommat ja selkeämmät säännöt ja ohjeet. Samasta julkaisusta saa kopioida korkeintaan 20 prosenttia, ei kuitenkaan enempää kuin 20 sivua. Tehtävä- ja ratkaisukirjoja ei saa kopioida lainkaan. Ne on tarkoitettu hankittavaksi alkuperäisinä oppilaille.

 

Perustuuko materiaalien käyttöoikeus edelleen lupiin?

Kyllä perustuu. Tekijänoikeuden alaisen materiaalin käyttö opetuksessa perustuu jatkossakin esimerkiksi Kopioston kopiointilupaan ja tv-ohjelmien käyttölupaan.

Kun oppilaitoksella on käyttölupa, opettajan ei tarvitse arvioida teoksen käytön luvallisuutta erikseen jokaisessa opetustilanteessa. Riittää, että hän tietää, minkälaisen käytön luvat kattavat ja noudattaa niitä.

 

Missä tilanteissa lupien rajat ovat tulleet vastaan?

Tähän asti esimerkiksi mainokset eivät ole kuuluneet tv-ohjelmien käyttölupaan, vaikka jotkut opettajat olisivat halunneet käyttää niitä vaikkapa opettaessaan medialukutaitoa.

 

Kun opettaja tekee oppimateriaalia omaa opetustaan varten, tekijänoikeus on hänellä. Toiko laki muutoksia opettajan rooliin oppimateriaalin tekijänä?

Lakiin tulee pykälä, joka selkeyttää ja vahvistaa tätä lähtökohtaa. Siinä sanotaan, että jos tekijä luovuttaa tekijänoikeuksiaan, hänellä on oikeus asianmukaiseen ja kohtuulliseen korvaukseen.

 

Jotkut työnantajat ovat tarjonneet opettajalle työsopimusta, jossa hän luovuttaisi työnantajalle tekijänoikeudet kaikkeen tekemäänsä opetusmateriaaliin. Mitä mieltä olet tästä?

Tekijänoikeuksien luovuttamisen tulee aina olla vapaaehtoista ja yhteisen neuvottelun tulos. Oikeuksien luovuttaminen on aina neuvottelutilanne, ja ehdoista ja niiden sisällöstä tulee voida sopia.

Työsopimustilanteessa työntekijän voi olla vaikea vaikuttaa tekijänoikeuden luovuttamista koskevan ehdon sisältöön, koska työntekijä on usein neuvotteluissa heikommassa asemassa.

 

Millaisen neuvon antaisit opettajalle tällaisessa tilanteessa?

Tekijänoikeuksista voidaan sopia myös työsopimuksissa, mutta on tärkeää, että sovitaan selkeästi, mistä materiaaleista on kyse, mitä oikeuksia siirretään ja mikä on tekijänoikeuskorvaus opettajalle.

 

Kannattaako opettajan missään tilanteessa luovuttaa könttänä kaikkia tekijänoikeuksiaan?

Opettajan kannalta erilliset aineistokohtaiset sopimukset voisivat olla kannattavampia, koska silloin luovutuksen sisäl- löstä ja laajuudesta voidaan sopia tietyn materiaalin ja tilanteen mukaan.