Varhaiskasvatuksen opettajapulaan paikkausta Välimereltä

Pilke-päiväkodeissa aloittaa syksyllä Espanjasta ja Kreikasta täsmärekrytoituja varhaiskasvatuksen opettajia. Perehdytyksestä ja kielitaidosta on huolehdittu, Pilkkeen toimitusjohtaja Minna Martikainen sanoo.

Yksityinen päiväkotiketju Pilke on rekrytoinut englanninkielisiin päiväkoteihinsa 45 varhaiskasvatuksen opettajaa Espanjasta ja Kreikasta. Vakituisiin työsuhteisiin palkattavat opettajat on jo valittu. Heidän on määrä aloittaa työnsä elokuussa.

– Kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista on ollut pitkään pulaa varsinkin pääkaupunkiseudulla, ja englanninkielisiin päiväkoteihimme heitä on ollut kaikkein vaikeinta saada, sanoo Pilke päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen.

Työvoimapulan sijaan Etelä-Euroopassa olikin, mistä valita. Ylen uutisessa kerrottiin, että hakijoita oli jopa 1 900.

 

Espanja ja Kreikka valikoituivat opettajahaun kohdemaiksi, koska Pilkkeen mukaan näissä maissa opettajankoulutuksen sisältö vastaa parhaiten suomalaista varhaiskasvatuksen koulutusta.

Varhaiskasvatuksen opettajan ammatti on säännelty ammatti, eli vakituiseen työsuhteeseen voidaan palkata vain laissa määritellyn tutkinnon suorittanut työntekijä.

Myös Pilkkeen Euroopasta rekrytoimien opettajien pätevyydet edellyttävät tunnustamista Opetushallituksessa.

Kaikki hakijat eivät välttämättä saa myönteistä päätöstä, ja myönteinenkin päätös voi olla ehdollinen. Korvaavana toimenpiteenä voidaan määrätä sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe, opetusneuvos Terhi Kumlin Opetushallituksesta kertoo.

 

Niin paljon kuin kielen merkitystä varhaiskasvatuksessa ja sitä koskevassa tutkimuksessa korostetaankin, lakisääteisiä kielitaitovaatimuksia vakaopettajille ei ole. Esiopetusta tosin koskee sama ”erinomaisen tason” opetuskielen vaatimus kuin perusopetustakin.

Kielitaidosta huolehtiminen jää pitkälti rekrytoivan työnantajan vastuulle. Onko Pilkkeen englanninkielisten päiväkotien opetuskielenä ”broken english”?

– Tutkintotodistuksien ja työkokemuksen tutkimisen lisäksi tulijoiden englannin kielitaitoa on testattu ja vaatimuksena on sujuva englanti. Myös suomen alkeiden opiskelu on aloitettu lähtömaassa ja se jatkuu osana opettajien perehdyttämistä, Martikainen sanoo.