Taideopetus iskee ympäristöön – uusi ops toi eri taiteenalat limittäin

Taiteen perusopetuksen uusi opetussuunnitelma kutsuu kokeiluihin ja yhteistyöhön.

Taide- ja muotoilukoulu Taikan 12-vuotiaat oppilaat tutkivat koulurakennuksen julkisivua ja pihapiiriä. Tehtävänä on suunnitella niistä siistimmät ja esteettisemmät.

Oppilaat rakentavat pienoismallit koulurakennuksesta ja pihasta. Mittakaavaa tarkastellaan Lahden kaupungin kaavoitusarkkitehdin lähettämien asemakaavapiirrosten avulla.

Kaupungin puutarhuri ja kaavoitusarkkitehti antavat ohjaavalle opettajalle vinkkejä ja ohjeita pienoismallien toteuttamiseen. He tulevat katsomaan ja antamaan palautetta, kun pienoismallit ovat valmiit.

 

Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön elokuussa. Tulevaisuudessa taideopetus näkyy yhä enemmän alueen kehittäjänä esimerkiksi arkkitehtuurissa ja ympäristön suunnittelussa.

Lahden seudulla toimivassa Wellamo-opistossa opiskellaan musiikkia, kuvataidetta ja käsityötä. Opiston taide- ja muotoilukoulussa Taikassa yhdistyvät käsityö ja kuvataide.

Suunnittelijaopettaja Eeva Kirilin-Helenius koordinoi laajaa kuvataidetta, suunnittelijaopettaja Eeva-Liisa Kauppila vastaa yleisestä taiteen perusopetuksesta ja kuvataideopettaja Leila Kaltiainen vetää aikuisten taiteen perusopetusta. Uudet opetussuunnitelmat toivat heille paljon uutta pohdittavaa.

Taikan opettajat ovat mukana Salvoshankkeessa, jossa neljä kuvataidekoulua kehittää yhdessä arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatusta ja pedagogiikkaa. Paketti sisältää esimerkiksi opettajien koulutusta ja vertaisoppimista.

Kirilin-Helenius, Kauppila ja Kaltiainen ovat innoissaan. He pohtivat, miten eri taiteenaloja voisi opettaa entistä enemmän yhdessä. Pari opiskelijaryhmää on jo sijoitettu siten, että opettajat voivat opettaa niitä vuorotellen. Muotoilua ja kuvataidetta opiskellaan nyt limittäin teemaopintoina.

− Tämä on yksi kokeilu. Katsomme sitten, kannattaako sitä kehittää eteenpäin, Kauppila sanoo.

Opettajat ovat saaneet täydennyskoulutusta digimaalauksessa, robotiikassa ja elektronisessa rakentelussa.

Opettajien mielestä uudet opsit ovat äärimmäisen inspiroivia. Mediataide läpäisee nyt kaikki visuaaliset taiteenalat. Kuvataiteessa ja käsityössä on robotiikkaa ja digitalisaatiota.

Kaikki tämä edellyttää opettajilta uutta osaamista. Taikan opettajat ovat saaneet täydennyskoulutusta muun muassa digimaalauksessa, animaatioiden teossa, 3d-tulostuksessa, robotiikassa ja elektronisessa rakentelussa.

Kaltiainen on mukana Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajankoulutuksen ops-yhteistyöryhmässä, jossa etsitään yhteisiä arviointi- ja ohjausideoita taiteen perusopetukseen. Työ on vasta alussa, ja tarkoitus on mennä seuraamaan myös muiden opettajien opetusta.

− Mentoroimme toisiamme ja keräämme kokemuksia toinen toisiltamme. Olemme tiivistäneet yhteistyötä myös vapaan sivistystyön kanssa. Esimerkiksi viime vuonna muotoilutyöpajalaiset pääsivät keraamikko Jari Vesterisen oppiin.

Suurin hankaluus uudistuksessa on Kirilin-Heleniuksen mielestä siinä, miten pian ja kiinnostavasti uudet opsit saadaan opetuksen arkeen. Maailma kun muuttuu niin nopeasti.

Toiveena ovat rohkeat kokeilut.

Taideopetus on ollut kokeilevaa jo pitkään, mutta erityisesti nyt taiteen perusopetuksessa toivotaan rohkeita kokeiluja.

− Etsimme erilaisia tapoja opettaa musiikkia, kuvataidetta ja tanssia. Jos yksi tapa ei toimi, kokeillaan jotain muuta, Suomen musiikinopettajien liiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Tuire Arpalahti sanoo.

Numerot ovat vaihtuneet sanalliseen arviointiin ja opiskelijat siirtyneet entistä enemmän opiskelemaan yhdessä muiden kanssa. Eri taiteenalat ovat tiivistäneet yhteistyötä.

− Yksilöopetus on edelleen kaiken taiteen opetuksen kulmakivi. Sen lisäksi testataan erilaisia variaatioita ja muunnelmia, kuten yhteisopettajuutta, Arpalahti kertoo.

Hän muistuttaa, ettei uuden opsin varjolla saa kuitenkaan karsia opetusta.

Arpalahden mukaan raamit taiteen perusopetuksessa ovat nyt entistä väljemmät. Se herättää myös pelkoa siitä, ettei osaamiselle löydy yhteisiä mittareita ja taso muuttuu kirjavammaksi.

Toisaalta hänen mielestään on hyvä, että uudessa opsissa on pyritty pois suorituskeskeisyydestä. Siitä huolimatta musiikissa ja kaikessa taiteen opiskelussa tarvitaan edelleen harjoittelua ja toistoja.

Erityisasiantuntija Hannele Louhelainen OAJ:stä muistuttaa, että uudessa opsissa oppilaiden yksilölliset tarpeet ja henkilökohtaiset opinpolut halutaan huomioida aiempaa paremmin.

− Jokaiselle oppijalle on turvattava sellainen polku, ettei hän lipsada sieltä missään vaiheessa pois. Jatkossa yleisen oppimäärän puolelta pitäisi voida entistä helpommin nousta myös laajan oppimäärän puolelle, hän sanoo.

 

Taiteen perusopetus on tasolta toiselle etenevää tavoitteellista toimintaa. Eeva Kirilin-Heleniuksen mukaan iso opsin tuoma muutos on sisältöjen ja tavoitteiden avaaminen vanhemmille. Sitä istutetaan parhaillaan käytännön työhön.

Taikassa opettajat ovat keksineet uusia konkreettisia keinoja kuvata tavoitteita esimerkiksi digitaalisen pedanetin avulla. Oppilaiden työprosessin eri vaiheita on kuvattu ja jaettu kuvagalleriassa muidenkin nähtäville.

Talven aikana opettajien on ratkaistava, miten tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja miten arviointi sisällytetään opetukseen.

− Meidän on kehitettävä arviointia siten, että se ohjaa itsearviointiin ja tukee oppimista mutta pysyy samalla kevyenä ja mielekkäänä, Kirilin-Helenius selvittää.

Aikuisten taiteen perusopetuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi vahvistaa omaa taiteilijaidentiteettiä. Kolmen ja puolen vuoden aikana voi löytää oman tyylin tai uuden välineen, Leila Kaltiainen sanoo.

 

OAJ ja sen jäsenjärjestöt seuraavat tarkasti, miten taiteen perusopetuksen uudet opsit vaikuttavat opettajan työnkuvaan, työtilanteeseen, tuntimääriin ja täydennyskoulutukseen. Opsin käytännön toteutuksen tukena on esimerkiksi Taiteen perusopetusliiton ja sen jäsenjärjestöjen Luotsit-koulutus opettajille ja oppilaitoksille. Meneillään on jo toinen kurssi.

Koulutuksen lisäksi opsin toteutuksen elinehto on riittävä rahoitus, tähdentää taiteen perusopetuksen opsia valmistelleessa ohjausryhmässä mukana ollut OAJ:n Louhelainen.

 

Taikassa Kirilin-Helenius esittelee 9-vuotiaiden tekemiä metsänhaltijanaamioita. Projektin aikana oppilaat oppivat naamarin tekemisen tekniikan lisäksi lukuisia asioita itsestään ja muista.

Eeva Kirilin-Heleniuksen yhdeksänvuotiaat oppilaat tutkivat eri kulttuureja ja pohtivat kasvojen mittasuhteita Metsänhaltijat-naamioprojektissa.

Naamioprojekti alkoi tutustumisella taidehistoriaan ja eri kulttuurien naamioihin. Sitten lähdettiin suunnittelemaan metsänhaltijahahmoja ja tutustuttiin kasvojen mittasuhteisiin. Hiilen käyttöäkin harjoiteltiin, kun naamareita luonnosteltiin isolle paperille.

Viimein alkoi varsinainen käsityö, jossa naamioita rakennettiin ja koristeltiin uusiomateriaalein. Lopulta naamioista tehtiin animaatio.

Kirilin-Helenius uskoo, että nuoret kaipaavat käsillä tekemistä digimaailmassakin. Taikan käsityöllisessä muotoilussa oppilas sekä suunnittelee että tekee tuotteen itse.

Välineet ovat sähköistyneet ja materiaalit muuttuneet kierrätettäviksi. Kukin käsityö luonnostellaan kolmiulotteisesti. Opintojen edetessä rakennetaan erilaisia muotoilun, arkkitehtuurin ja ympäristötaiteen kokonaisuuksia.

 

Kilpailu muiden harrastusten kanssa karsii opiskelijoita taiteen perusopetuksesta. Taikan opettajat uskovat, että lapset ja nuoret haluavat opiskella taidetta jatkossakin, vaikka kiinnostus esimerkiksi käsitöitä kohtaan on hiipunut. Muotoilu ja muut uudet sisällöt voivat lisätä vetovoimaa.

− Kuvataiteessa ja käsityössä teknologiset muutokset muuttavat opetuksen sisältöjä. Toisaalta käsin tekemistä ei korvaa mikään. Mikä voisi olla näiden kahden yhdistelmä? Ehkäpä uuden materiaalin kautta tulevat innovaatiot, Eeva Kirilin-Helenius sanoo.

Uudet opsit käytössä

  • Taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän uudet opetussuunnitelman perusteet otettiin käyttöön elokuun alussa. Ne koskevat arkkitehtuuria, kuvataidetta, käsityötä, mediataiteita, musiikkia, tanssia, sanataidetta, sirkustaidetta ja teatteritaidetta.
  • Taiteen perusopetusta antavat esimerkiksi musiikki- ja tanssioppilaitokset ja kuvataidekoulut.
  • Taiteen perusopetus antaa valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkeakoulutukseen ja on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille.