Taiteen perusopetuksen rahoitusta ei voi suunnitella vuosi kerrallaan

Kaikki halukkaat lapset ja nuoret eivät pääse opiskelemaan taideaineita. Siksi taiteen perusopetus tarvitsee lisää rahoitusta.

Taiteen perusopetuksessa on siirryttävä lyhytjänteisestä taloudenpidosta monivuotiseen rahoitusmalliin.

Näin esittää taiteen perusopetuksen rahoituksen uudistamista selvittänyt Aalto-yliopiston taidekasvatuksen professori Anniina Suominen. Selvityksessä hän esittää ratkaisuja taiteen perusopetuksen rahoitusongelmiin ja koulutuksen saavutettavuuteen. Tilaajana oli opetusministeriö, ja selvitys julkaistiin kesäkuun alussa.

 

Selvitys suosittaa taiteen perusopetuksen valtionavustusten kokonaissumman kasvattamista nykyisestä 1,45 miljoonasta 2 miljoonaan euroon. Kunnille myönnettävä asukaskohtainen rahoitus pitäisi tuplata 1,4 eurosta 2,8 euroon.

– Nämä ovat reippaita ja tervetulleita ehdotuksia. Toivottavasti niistä tulee totta, erityisasiantuntija Hannele Louhelainen OAJ:stä sanoo.

– Jos oppilaitoksen rahoituskuviot olisivat selvillä neljäksi vuodeksi yhden vuoden sijasta, myös opettajia olisi mahdollista palkata pätkätöiden sijasta vakinaisiin työsuhteisiin, hän jatkaa.

Esimerkiksi musiikin tuntiopettajien ongelmina ovat olleet määräaikaisuuksien ketjuttaminen ja nollatuntisopimukset.

Kukaan ei tiedä, paljonko taiteen perusopetuksessa tehdään pätkätöitä.

Kukaan ei tiedä tarkkaan, kuinka paljon taiteen perusopetuksessa tehdään pätkätöitä. Tietoa on luvassa ensi vuonna, kun Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019 -tiedonkeruun tulokset julkaistaan. Taiteen perusopetus on ensimmäistä kertaa mukana kyselyssä.

Vaikka taiteen perusopetukseen osallistuu jo nyt 135 000 lasta ja nuorta, osa halukkaista jää opetuksen ulkopuolelle. Myös koulutuksen saatavuudessa on isoja alueellisia eroja.

– Taiteen perusopetus tarvitsee rahoituksen ajantasaistamista. Opetuksen piiriin on tullut uusia taiteen aloja kuten sanataide, sirkustaide ja arkkitehtuuri, muistuttaa Louhelainen, joka on tehnyt myös muotoilun opintoja.

– Koen, että koulutuspolitiikkakin on muotoilua, jossa laajoista asioita kiteytetään kokonaisuus vaihtoehtoja tarkastelemalla.

 

OAJ:n mielestä taiteen perusopetuksesta on pidettävä nykyistä parempaa huolta, koska taideaineiden opiskelu kasvattaa ymmärrystä ihmisten välillä ja itseilmaisun kehittyminen taiteen avulla tekee hyvää lasten ja nuorten psyykkiselle kehitykselle.

Rahoitusselvitys on tarpeellinen välietappi, josta pitää jatkaa eteenpäin. Taiteen perusopetuksen kehittämiselle on syytä asettaa laajapohjainen työryhmä. OAJ jättää selvityksestä lausuntonsa elokuun loppuun mennessä.