Nope-koulutuksessa nuori opettaja saa vertaistukea ja tuhdin tietopaketin

Moni nuori opettaja kokee ensimmäisen opettajavuotensa tosi raskaaksi. Niin myös Sanna Pirttisalo, joka haluaa nyt helpottaa muiden alkuvaiheita toimimalla Nope-kouluttajana. Emma Auramo kiittää Nopesta saamaansa tukea.

Opettajankoulutuksen jälkeen hyppy opettajanpöydän toiselle puolelle on iso. Oman opettajaidentiteetin löytäminen vie aikansa, ja alkuun helposti ikään kuin esittää opettajaa. Opettajana ei myöskään voi suunnitella jokaista oppituntia yhtä tarkkaan kuin mitä vielä opetusharjoitteluvaiheessa teki.

Savonlinnan taidelukion musiikin lehtori Sanna Pirttisalo työskenteli valmistumisensa jälkeen vuoden Pohjois-Pohjanmaalla, kaksi vuotta Savonlinnan norssissa ja toiset kaksi vuotta Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksella.

− Näin läheltä opiskelu- ja työelämän eroavaisuuden ja tiedän, miten hurja muutos töihin siirtyminen on.

Pirttisalo aloittaa tänä syksynä neljännen vuotensa OAJ:n Nuori opettaja- eli Nope-kouluttajana Keski- Suomen ja Etelä-Savon alueilla.

 

Nope-koulutukseen osallistuva saa tuhdin paketin tietoutta palkkauksesta, opettajan vastuista ja velvollisuuksista, työhyvinvoinnista, nuoren opettajan roolista sekä OAJ:stä järjestönä. Tärkein anti lienee kuitenkin yhteinen keskustelu, kokemusten ja käytänteiden jakaminen.

Lappeenrannan Ylämaan koulun ekaluokan opettajana tänä syksynä aloittanut kaksoiskelpoinen luokanopettaja Emma Auramo osallistui Nopeen keväällä 2018. Hän tunsi kouluttajansa Sanna Pirttisalon Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen ajoilta.

− Sanna − kuten jokainen Nope- kouluttaja − tietää, mitä nuori opettaja käy työuran alkuvaiheessa läpi. Kun kouluttaja kertoo käytännönläheisesti asioista, on koulutukseen osallistuvan helppo puhua omista kokemuksistaan ja kysyä neuvoja, Auramo sanoo.

Hän kiittää erityisesti koulutuksen ryhmätöitä ja vapaata keskustelua. Vertaistuen lisäksi hän pitää hyvänä saamaansa informaatiota palkkauksesta ja OAJ:n jäsenilleen tarjoamasta lakiavusta.

Nuori opettaja tarvitsee lupaa olla noviisi.

Auramo on valmistumisensa jälkeen ehtinyt opettaa kahdessa eri kunnassa ja koulussa. Ensimmäisessä paikassa Rantasalmella Auramo sai tiiviin perehdytyksen edeltäjältään.

− Perehdytyskansio voisi toki olla hyvä, mutta useimmat asiat selviävät työvuoden aikana ja itse kysymällä.

Luumäellä Taavetissa Auramo pääsi toisena opettajavuotenaan osallistumaan vertaismentorointiin. Yksi koulun opettajista oli kouluttautunut verme-ohjaajaksi, ja kahdeksan eri-ikäistä opettajaa kokoontui muutaman kerran vuodessa jakamaan kokemuksia ja pohtimaan opettajuutta.

− Kaikki opettajat olivat tyytyväisiä mentorointiin, ja itse nuorena opettajan koin sen tosi tärkeäksi. Kannustan kaikkia työnantajia kouluttamaan opettajia verme-ohjaajiksi ja opettajia menemään mukaan mentorointiryhmiin, Auramo vinkkaa.

 

Työyhteisön henki ja työhyvinvointi vaikuttavat kaikenikäisten opettajien jaksamiseen. Sanna Pirttisalon mukaan nuori opettaja tarvitsee lupaa olla noviisi.

Pirttisalo kuvailee opettajan ensimmäistä työvuotta vähän kuin palkalliseksi työharjoitteluksi.

− Toivoisin, että uudelle opettajalle ei ensimmäisenä työvuotena annettaisi ylimääräisiä tehtäviä. Uudessa elämänvaiheessa ja usein myös uudella paikkakunnalla on ihan riittävästi opeteltavaa.

Pirttisalo on tyytyväinen nykyiseen opettajanvirkaansa. Savonlinnan taidelukioon tulee motivoituneita opiskelijoita, ja molemminpuolinen luottamus esimiehen kanssa on kunnossa.

− On tärkeää tuntea olevansa hyväksytty työyhteisössä. Kun on turvallinen olo, uskaltaa sanoa ja kysyä. Monella nuorella opettajalla on tunne, että hänen odotetaan osaavan kaikki heti. Jos koko työyhteisö puhuisi haasteista avoimesti, kokeneetkin opettajat voisivat kertoa, ettei kaikki mene aina täydellisesti.

Nope-koulutus

  • OAJ:n järjestämä, nuorille tai alle viisi vuotta opettajana työskennelleille suunnattu koulutus.
  • Vuosittain noin 600 osallistujaa, järjestetty 22 vuotta.
  • Vuodessa 22 perjantaista lauantaihin kestävää koulutusta, kussakin enintään 26 osallistujaa.
  • Osallistujalle maksuton. OAJ kustantaa perjantain ansionmenetyksen, matkat, majoituksen sekä ateriat.
  • Alueyhdistykset ja paikallisyhdistykset järjestävät omia jatkokursseja, joihin osallistuu 200–300 opettajaa vuosittain.