Pula vakaopettajista suurin siellä, missä eniten kaivattaisiin – Tilanteesta kärsitty jo yli kymmenen vuotta

Mitä haastavampi asuinalue, sitä enemmän pedagogista osaamista tarvitaan. Hanna Ahvonen opettaa eskarilaisia siellä, missä erot oppilaiden osaamisessa ovat suurimmat.

Hyvä kielitaito ei synny lasten leikeissä siinä sivussa.

– Taitava opettaja opettaa lapsia niin, että suomen kieli kehittyy eikä leikkikieli käänny pelkästään englanniksi, koska vahva kielitaito on avain kaikkeen muuhunkin oppimiseen.

Näin tuumii varhaiskasvatuksen opettaja Hanna Ahvonen, joka opettaa monista eri kielitaustoista tulevien lasten esiopetusryhmää Merirastin päiväkodissa Helsingissä. Merirasti sijaitsee positiivisen diskriminaation alueella, jossa syrjäytymisen ehkäisyyn on kohdennettu lisärahaa sosioekonomisin perustein.

 

Kaksivuotisella esiopetuksella kavennetaan tehokkaasti oppimiseroja Meri-Rastilassa, missä vain pieni osa lapsista puhuu äidinkielenään suomea ja perheet tarvitsevat paljon opettajan tukea yhteistyöhön neuvolan, koulun ja lastensuojelun kanssa. Kuitenkin juuri tällaisilla alueilla on suurin pula pätevistä opettajista.

– Mitä enemmän lapsella on erilaisia tuen tarpeita, sitä enemmän hän hyötyy didaktisista sisällöistä ja koko päivän kestävästä pedagogisesta punaisesta langasta, Ahvonen sanoo.

OAJ vaatii hallitusohjelmaan maksutonta kaksivuotista esiopetusta ja lisää aloituspaikkoja varhaiskasvatuksen opettajien yliopistokoulutukseen. Koulutustasoa ei saa laskea.

Ahvonen korostaa, että johtaminen ja työolot on saatava kuntoon, jotta varhaiskasvatuksen opettajia riittää sinnekin, missä heitä eniten tarvitaan.

Tässä juttusarjassa esittelemme OAJ:n koulutusalakohtaiset vaalitavoitteet seuraavalle hallituskaudelle. » oaj.fi/vaalit2023