Missasitko lomarahat? – Palkkakuitti kannattaa syynätä tarkkaan

Helppoahan se ei ole, mutta silloin tällöin kannattaa syynätä, pitääkö palkkakuitti kutinsa.

Kummallisia koodeja ja epämääräisiä lukuja. Kaikki palkkakuitit ovat erilaisia ja harva niistä on helppolukuinen. OAJ:n erityisasiantuntija Antti Syrjälä listaa muutamia asioita, joita omasta palkkalaskelmasta pitäisi löytyä.

Ennen palkkakuittiin tarttumista on hyvä varmistaa, että omat palkanmaksun perusteena olevat tiedot ovat työnantajan dokumenteissa oikein. Näitä tietoja ovat esimerkiksi hinnoittelutunnus, viikkotuntimäärä, opetusvelvollisuus ja erityistehtävät. Työjärjestyksen tuntien on myös vastattava työnantajan ilmoittamaa viikkotuntimäärää.

Opettajat saavat nämä tiedot lukuvuoden alussa opettajatietolomakkeesta, joka löytyy työnantajan käyttämästä sähköisestä järjestelmästä tai jaetaan opettajille tulosteena.

– Tiedot on syytä tarkistaa myös kesken lukuvuotta, jos työtehtäviin tulee muutoksia, Syrjälä sanoo.

 

Kesän jälkeen on hyvä tsekata, että lomarahat ja lomapäiväkorvaukset on maksettu oikein.


Heti palkkalaskelman
alussa on yleensä hinnoittelutunnus eli hitu, joka määrittää tehtäväkohtaisen peruspalkan. Hitu määräytyy opettajan oppilaitoksen, virkanimikkeen ja koulutuksen perusteella.

Kunnan palveluksessa oleva opettaja voi tarkistaa oikean hinnoittelutunnuksensa opetusalan sopimuksen OVTES:n palkkaliitteestä. Epäselvissä tapauksissa voi pyytää apua omalta luottamusmieheltä.

– Joskus peruspalkka voi olla korkeampi kuin palkkaliitteessä määrätty. Se voi johtua siitä, että kunnassa on käytetty järjestelyeriä peruspalkan korottamiseen, Syrjälä kertoo.

 

 

Tämä lukion opettajan parin vuoden takainen palkkakuitti on suhteellisen selkeä. Palkka on maksettu oikein, mutta osa kirjauksista voi johtaa harhaan. Kuitissa ei esimerkiksi lue, että myös lukioresurssitunnit on maksettu ylitunteina.

 


Hitu määrää
vasta tehtäväkohtaisen vähimmäispalkan. Jos työ arvioidaan tavanomaista vaativammaksi, pitää palkkaa korottaa paikallisen palkkausjärjestelmän mukaisesti tva-palkanosalla. Tämä osa tulee eritellä palkkakuitissa.

Laskelmasta pitää löytyä myös kaikki itselle kuuluvat lisät, kuten vuosisidonnainen, henkilökohtainen sekä kunta- ja koulukohtainen lisä tai kiertävän opettajan palkkio tai perusopetuksessa taito- ja taideaineiden korvaus.

Ylituntipalkkioiden määrä ja maksuperuste kannattaa tarkistaa huolella, koska niissä esiintyy paljon virheitä. Erityisesti tämä korostuu peruskoulun ja lukion yhteisillä päätoimisilla tuntiopettajilla.

– Viimeistään kesän jälkeen on hyvä tuoreeltaan tsekata, että lomarahat ja määräaikaisen opettajan lomapäiväkorvaukset on maksettu oikein, Syrjälä vinkkaa.


Mitä pitää
tehdä, jos epäilee, että palkka on pielessä?

Jos kyse on lasku- tai teknisestä virheestä, kannattaa ottaa yhteys palkanlaskentaan. Sisältökysymyksissä on parasta mennä esihenkilön juttusille, esimerkiksi silloin, kun näyttää, että myönnettyjä lisiä, määrättyjä oppitunteja tai erityistehtävien korvauksia puuttuu tai hinnoittelutunnus on poskellaan.

Ellei ongelma selviä, kannattaa olla yhteydessä omaan luottamusmieheen. Hän tuntee paikallisen palkkauskäytännön parhaiten.

Yleensä asiat ratkeavat viimeistään luottamusmiehen tai OAJ:n asiantuntijan avulla.

Pulmatilanteiden vähentämiseksi Antti Syrjälä ehdottaa, että OAJ:n paikallisyhdistykset järjestäisivät yhdessä työnantajan kanssa tilaisuuksia, joissa avataan paikallisen palkkakuitin saloja.


Palkanmaksun ulkoistus
ja uudet järjestelmät ovat lisänneet palkkasotkuja. Niitä on puitu paljon myös julkisuudessa. OAJ kanteli oikeuskanslerille Helsingin pitkään jatkuneista palkanmaksuongelmista, jotka johtuvat Sarastia-palkanmaksujärjestelmästä.

OAJ:n mielestä kaupungin olisi pitänyt kuunnella työntekijöitään eikä luottaa ulkopuoliseen järjestelmän toimittajaan ja konsultteihin siinä määrin kuin nyt tehtiin. Työnantajan välinpitämättömyyden seurauksena palkkasotku paisui isoksi kriisiksi.

Helsinki kiistää toimineensa huolimattomasti. Oikeuskansleri ei ole vielä antanut päätöstään.

 

Palkkaongelmia pitää voida hoitaa työajalla.


Sarastian
ongelmat ovat kuormittaneet työntekijöitä. Helsingin Jukon pääluottamusmies Jukka Talvitie on saanut jo vuoden ajan ärhäköitä viestejä opettajilta, joille on maksettu joko liian vähän tai liian paljon palkkaa.

Lisäksi ammatillisten opettajien väärin maksetut lomarahat sekä epäonnistunut tiedotus aiheuttivat ison hässäkän tänä kesänä.

– Nyt tilanne alkaa olla hallinnassa, mutta korjausvelkaa on vielä paljon. Palkanlaskijoita on lisätty ja rehtorit ovat saaneet lisää koulutusta järjestelmän käyttöön, Talvitie kertoo.

Helsingin opettajien ammattiyhdistys on järjestänyt palkkapajoja, joissa on ynnätty, paljonko palkkaa kullekin pitäisi tulla. Apu on ollut tarpeen.

– Jopa viiden sivun pituiset palkkalaskelmat ovat kryptisiä. Ne on pitänyt tulostaa ja syynätä värikynin ennen kuin niistä on ottanut selvää, Talvitie kertoo.

Helsingin opettajien palkoissa virheitä on ollut laidasta laitaan. Esimerkiksi vuosisidonnaisten lisien selvittäminen on vaatinut luottamusmiehiltä lukemattomia tunteja ja paljon käsityötä.


Talvitien
mielestä on vähintäänkin kohtuullista, että henkilöstö voi selvittää palkkaongelmia työaikana. Tähän Helsingin kaupunki on antanut luvan.

Kaupunki on myös sopinut verottajan kanssa, ettei vääristä tiedoista rangaista veronmaksajaa. Silti mahdollisesta lopullisen verotuksen oikaisusta voi olla ylimääräistä vaivaa.

 

Lue lisää palkoista » oaj.fi/tyoelamaopas