Järjestö – siellä missä sinäkin

Kurkkaa tästä OAJ:n monet roolit paikallisesti ja työpaikalla. Pidetään yhtä ja yhteyttä!

Paikallisyhdistys kokoaa syliinsä

Paikallisyhdistyksen huomassa ovat saman kunnan tai työnantajan leivissä olevat opetusalan ammattilaiset. Yhdistykset järjestävät koulutuksia, rakentavat yhteenkuuluvuutta sekä virkistävät jäsentensä arkea yhteisellä tekemisellä.

Paikallinen yhdistys vastaa edunvalvonnasta paikkakunnallasi. Sen edustajat neuvottelevat ja sopivat työntekijöiden asioista työnantajan kanssa.

Tavoitteet neuvotteluille piirtää yhdistyksen hallitus. Neuvotteluja käyvät luottamusmies, pääluottamusmies ja paikallisyhdistyksen puheenjohtaja.

Lue paikallisyhdistyksen puheenjohtajan haastattelu

 

Terveyden ja turvallisuuden sanansaattaja

Työsuojeluvaltuutettuun voit olla yhteyksissä työkyky-, työhyvinvointi- ja työturvallisuusasioissa. Valtuutettu tekee työtä koko henkilöstön eduksi monenlaisissa kokouksissa ja tiimeissä.

Valtuutettu edustaa henkilöstöä ja toimii luottamuksellisesti. Yhteistyökumppaneita ovat opettajakollegat, rehtorit ja muu alan henkilöstö.

Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työntekijöiden terveyteen liittyviin tilaisuuksiin, esimerkiksi aluehallintovirastojen työsuojelutarkastuksiin.

Valtuutettu ehkäisee häirintää työpaikalla ja hakee ratkaisuja epäasialliseen käytökseen.

 

Yhteysopettaja on lähellä sinua

Yhteysopettaja on paikallisyhdistyksen ja järjestön kasvot työpaikalla. Hänen tärkein tehtävänsä on opastaa jäsentä tai jäsenyyttä harkitsevaa.

Yhteysope kertoo OAJ-ilosanomaa, ohjaa liittymään jäseneksi ja neuvoo, mistä saa apua työhön ja ammattijärjestöön liittyvissä kysymyksissä.

Yhteysopettaja on yhdistyksen kuulumisten äänitorvi. Hän innostaa jäseniä virkistystapahtumiin, vuosikokouksiin ja vaikkapa miekkareihin.

 

Luottis auttaa pulmassa jos toisessa

Onko palkkalaskelmasi siansaksaa? Unelmoitko opinto- tai vuorotteluvapaasta?

Luottis valvoo virka- ja työehtosopimusten noudattamista sekä neuvoo työlainsäädännön soveltamisessa.

Luottamusmiehen supervoima on paikallisten käytäntöjen ja työntekijän oikeuksien tunteminen. Hän toimii lähellä opettajia ja tuntee työpaikat.

Luottis pitää työntekijöiden puolia, jos työnantaja rikkoo sopimusta ja auttaa paikallisten sopimusten kädenväännöissä.

Luottis parantaa henkilöstön asemaa, työpaikan tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Hän huolehtii, ettei kukaan jää yksin.